KAMU – Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja uudistumiseen (1.9.2021-31.08.2023)

Satakuntaliitto ja EU-logot
Tampereen yliopiston ja Prizztechin logot
KAMU-hankkeen hankekuva

KAMU-hankkeen tavoitteena on nopeuttaa satakuntalaisten yritysten elpymistä poikkeusoloista ja edistää niiden vahvistumista liiketoimintojen uudistamiseen soveltuvan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotietämyksen avulla.

Yritysten ja yrityspalvelutoimijoiden kanssa järjestetään ajankohtaisiin teemoihin liittyviä kehittämis- ja verkostoitumistilaisuuksia. Kehittymishaluisten yritysten kokemia ongelmia ja kehitystarpeita sekä ratkaisumalleja kartoitetaan koko hankkeen ajan. Kartoitusten, tapaamisten ja haastattelujen perusteella luodaan liiketoiminnan uudistamista ja/tai tuotekehityksen vahvistamista tukeva toimintamalli sekä kehittämistyökalu (KAMU-sovellus). Niiden avulla yritykset ja organisaatiot voivat tehdä järjestelmällistä tilannearviointia kehittääkseen liiketoimintaansa hyödyntäen jo aiemmin muissa organisaatioissa koeteltua tutkimus- ja tuotekehitystietämystä.

Hankkeen päätoteuttajina ovat Tampereen yliopiston Porin yksikkö (SEIntS-tutkimusryhmä) ja Prizztech Oy. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut, aineistot ja toimenpiteet ovat kaikkien Satakunnassa toimivien yritysten käytettävissä, ja niiden omiin tarpeisiin räätälöitävinä.


Ilkka Halavan pressikuva, lupa kuvan käyttöön tapahtumajärjestäjän roolissa.
Ilkka Halava (pressikuva)

Hankkeen loppuseminaari,

”IDEAT JA INNOVAATIOT LIIKETOIMINNASSA” ,

torstaina 17.8.2023.

Pääpuhujana Ilkka Halava !

Tapahtuman lisätiedot ja ilmoittautuminen Prizztechin tapahtumasivulta.


kamu-tki-sivuston etusivun näyte

KAMU-sovellus on toteutetu verkkosivuston muodossa ja sivusto löytyy osoitteesta kamu-tki.fi.

Sivustolle tuotetaan satakunta tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminnan (TKI) esimerkkiä liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Lisäksi sivustolta löytyy linkit Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistoihin. Mukana julkaisuarkistoissa on myös muutama muu julkinen organisaatio esimerkkeinä avoimesti saatavilla olevista raporteista ja katsauksista Suomessa ja Euroopassa.

Sisältöhakua varten käytössä ovat sanahaku sekä valmiiksi valittuja teemoja sisältävä sanapilvi. Käyttäjän kannalta TKI-esimerkkien tai julkaisuarkistojen käyttö Omat suosikit -toiminnon kautta auttaa pitämään mielenkiintoiset sisällöt helposti ja nopeasti saatavilla.

Tarjoamme myös hankkeen toiminta-ajan puitteissa yrityksille maksuttomia työpapoja, joissa opastetaan sisällön käyttöön. Samalla voi myös keskustella yrityksen TKI-toiminnasta ja sen käynnistämisestä. Työpajat on esitelty omilla tuotekorteillaan ja niitä käynnistetään yrityksen tilauksesta.

Tervetuloa käyttämään sivustoa!


Hankkeen tapahtumatarjonta

Tulossa olevat tapahtumat on esitelty tapahtumatarjonta-osiossa, ja aiemmin jo pidetyt tapahtumat löytyvät tapahtuma-arkistosta.


Hankkeen saama näkyvyys muussa mediassa

Hanke on saanut näkyvyyttä myös muissa medioissa, ja tästä linkistä pääset hankkeen uutiskokoelmasivulle.


Materiaalit

KAMU-hankkeen A4-esite tarjolla olevasta toiminnasta ja sisällöstä (PDF)
KAMU-digisuunnitelman esite (PDF)


Lisätietoja

Rahoittaja: Hankkeen rahoittajina toimivat Satakuntaliitto, REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia, sekä Tampereen yliopisto ja Prizztech Oy yhdessä alueen kuntien kanssa.

Kesto: 1.9.2021-31.08.2023
Toteuttajat: Tampereen yliopiston Porin yksikkö ja Prizztech Oy

Virallinen hanke-esite (PDF, A3-tuloste)

Projektipäällikkö Jari Leppäniemi, Tampereen yliopisto (Porin yksikkö)
jari.leppaniemi@tuni.fi
Projektipäällikkö Jussi Kuusiniemi, Prizztech Oy
jussi.kuusiniemi@prizz.fi, 044 538 4501

SEIntS -tutkimusryhmä (Tampereen yliopiston verkkosivusto)
Prizztech (Prizztechin verkkosivuston KAMU-projektisivu)
Satakunnan kasvun mahdollisuus -raportti (Satakuntaliiton verkkosivusto)

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail