1.2 AVARAS – hanke

Avoimet tietovarannot on yksi kypsymässä oleva kehitystrendi. Selvitysten mukaan teemaan liittyvien liiketoimintakonseptien merkitys kasvaa lähitulevaisuudessa voimakkaasti ja saatujen hyötyjen odotetaan kohdentuvan erityisesti PK -sektorille. Satakunnassa toimii useita pieniä ohjelmistoyrityksiä, joille avoimien tietovarantojen hyödyntäminen osana sovelluksia tai uusina sovelluksina voi tuoda uutta liiketoimintapotentiaalia. Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan (AVARAS) –hanke keskittyy avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottamiseen satakuntalaisen elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta [7]. AVARAS-hankkeen toteuttaa Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitos satakuntalaisten PK-yritysten ohjaamana, ja se on ajoitettu aikavälille 1.8.2013 – 31.12.2014. Rahoittajina toimivat Satakunnan ELY-keskus (EAKR) ja Porin kaupunki.

Päätulostensa näkökulmasta hanke jakaantuu seuraavaan kolmeen osaan: 1) selvitys avoimien tietovarantojen kehitysnäkymistä ja liiketoimintamahdollisuuksista; 2) portin avoimien tietovarantojen portaaleihin tarjoava ns. metaportaali (portaalien portaali); 3) Satakunnan alueen yritysten vaatimusten perusteella toteutetut avointen tietovarantojen soveltamisesimerkit. Hankkeen toteuttavan projektiryhmän ja projektin hallinnollisen ohjausryhmän lisäksi hankkeessa toimii satakuntalaisten PK-yritysten edustajista muodostuva projektin työtulosten sisältöä määrittelevä intressiryhmä.

Tämä raportti on tuotettu  AVARAS-hankkeen yhteydessä. Raportti vastaa osaltaan kaikkiin hankkeelle esitettyihin kysymyksiin: millä tavalla avointa tietoa voidaan hyödyntää liiketoiminnassa, minkälaisia avoimia tietovarantoja on olemassa ja miten avoimia tietovarantoja teknisesti hyödynnetään.

Luvun sisältöEdellinen kohtaSeuraava kohta

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail