1.3 Yleistä työn sisällöstä ja kilpailutöistä

Tässä raportissa on tarkasteltu kilpailutöitä neljältä eri vuodelta, vuosilta 2010-2013. Näiltä vuosilta on kertynyt yhteensä 398 työtä. Yksityiskohtaisemman tarkastelun kohteeksi on otettu vain kilpailussa jollakin tavalla erityishuomiota saaneet 114 työtä. Näitä ovat finalistit, yleisöäänestysten voittajat ja erikoispalkintojen saajat.

Kilpailusarjat ovat jonkin verran vaihdelleet vuosittain. Taulukossa 1 on esitetty tarkasteltujen vuosien sarjat ja kilpailutöiden jakautuminen niihin. Taulukossa on huomioitu kaikki kilpailutyöt, eivät vain tunnustusta saaneet. Vuoden 2013 sarjoista voidaan mainita, että Innosta-sarjan tarkoituksena on innostaa ihmisiä tietotekojen pariin. Tyypillisiä sarjan tuotoksia ovat luonnokset, datataide, kampanjat ja konseptisuunnitelmat. Hahmota-sarjassa hahmotetaan haasteiden taustalla olevien ongelmien piirteitä. Tuotostyyppeinä voi olla esimerkiksi datajournalismia, analyysejä ja visualisointeja. Mahdollista-sarjassa  pyritään mahdollistamaan tietotekojen tekeminen muille käyttäen apuvälineinä muun muassa tietoaineistoja, rajapintoja, avointa lähdekoodia, standardeja ja oppaita. Näistä rajapinnat ovat olleet suosituimpien tuotosten joukossa. Yksi tärkeimmistä sarjoista on Vaikuta, jossa vaikutetaan ymparöivään maailmaan tietoteoilla. Nämä ovat tyypillisesti sovelluksia, mutta voivat olla myös vaikkapa laitteita tai ohjausjärjestelmiä.

Taulukko 1

toiden_maara_sarjoittain

Kilpailijoiden jakautuminen eri tekijäryhmiin on esitelty kaaviossa 1. Siitä käy ilmi, että 19%:ssa tarkastelluista töistä tekijänä on varmuudella yritys (tai useampia), ja julkinen sektori on ollut tuottajana 13%:ssa töistä. Kuitenkin lähes 70% töistä on sellaisia, että niiden yhteydessä on Apps4Finland:in web-sivustolla mainittu ainoastaan yksittäisten henkilöiden nimiä. Lienee siis ainakin teoriassa mahdollista, että näidenkin töiden taustalla on yrityksiä, yhdistyksiä tai organisaatioita.

Kaavio 1: Ao. tekijäryhmään kuuluvien kilpailutöiden osuus (%) tarkastelluissa 114 kilpailutyössä

tekijäryhmät

 

Luvun sisältöEdellinen kohtaSeuraava kohta

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail