1.4 Tutkimusmenetelmät

Kilpailutöitä on tutkittu monesta  eri näkökulmasta. Töistä on pyritty selvittämään perustietojen kuten vuosi, kilpailusarja, sija kilpailussa ja tyyppi (sovellus, rajapinta jne.) lisäksi käytetyt ja tarjotut tietovarannot ja rajapinnat, käytetyt tietokannat, JavaScript-kirjastot, sovelluskehykset, käyttöalustat (esim. Android, iOS, web jne.), ohjelmointikielet, tekijäryhmät (yksityinen, yritys jne.), kohderyhmät ja sovellusalueet. Näitä kutsutaan jäljempänä luokittelukriteereiksi. Kilpailutöiden luokittelu ja analyysi on tehty käyttäen MS Excel 2007 -taulukkolaskentaohjelmaa. Tietoa kilpailutöistä on etsitty Apps4Finland-sivustolta sekä siellä kuhunkin työhön liitettyjä linkkejä seuraamalla. Töissä käytettyjä ohjelmakirjastoja on ollut mahdollista jossain määrin analysoida selaimessa lähdekoodeja tutkimalla. Monissa tapauksissa sovellusten lähdekoodit ovat saatavilla myös GitHubissa, joka on avoimen lähdekoodin Git-versionhallintaa hyödyntävä lähdekoodien hallinta- ja jakopalvelu.

Sanojen esiintymistiheyttä kussakin luokittelukriteerissä on analysoitu Excelin avulla melko yksinkertaisilla VBA-makroilla.  Esimerkiksi kussakin työssä käytetyt ohjelmointikielet on lueteltu Excel-taulukossa pilkuilla eroteltuna ko. työn yhteydessä, jonka jälkeen makrojen avulla on laskettu yhteen kaikissa tarkastelluissa töissä käytettyjen eri kielten lukumäärät. Sanojen yleisyyden perusteella on pystytty tekemään johtopäätöksiä tiettyjen tekniikoiden, tietovarantojen, ohjelmointikielten jne. esiintyvyydestä tutkituissa kilpailutöissä. Lähes kaikissa tässä raportissa esiintyvissä taulukoissa ja kaavioissa on lisäksi huomattava, että yksi kilpailutyö, tietovaranto tai mikä tahansa muu tarkasteltavana oleva kohde voi kuulua luokitteluissa useampaan kuin yhteen kategoriaan (esim. yksittäinen tietovaranto voi olla määritelty kuuluvaksi kategorioihin Tilastot, Joukkoliikenne ja Matkailu) tai siihen voi olla liitetty useampia luokittelutageja (esim. kilpailutyössä voi olla käytetty ohjelmointikielinä sekä JavaScriptiä että PHP:tä, tai kilpailutyön tekijänä voi olla sekä yritys että julkinen sektori), ja tästä johtuen kaavioissa esitettyjen prosenttiosuuksien summat ylittävät useimmiten sadan.

Luvun sisältöEdellinen kohta

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail