APILTA

EU EAKRVipuvoimaa EU:lta

Avoin pilvipalvelukonsepti joukkoistetun liikennedatan tarpeisiin (APILTA)

Nykyään tietotekniikalla on keskeinen osa arvon luomisessa, tuotteiden ja palvelujen toimittamisessa, ja yritysten koko liiketoiminnassa. Yritysten toimintaa voidaan uudistaa, skaalata ja tehostaa pilvipalveluiden, mobiliteetin ja älykkäiden verkkojen avulla. Erityisesti mobiiliympäristön kehittyminen ja uusimmat mobiiliteknologian sovellukset mahdollistavat täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia sovelletaan APILTA hankkeessa esimerkinomaisesti liikenteen ja liikennöinnin tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida älypuhelimen ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä, sekä hyödyntää erilaisten avoimien datojen joukkoistamista avoimella pilvipalvelukonseptilla.  Hankkeessa luotavat ja pilotoitavat ratkaisut perustuvat älypuhelimien kuva-, video- ja moninaista anturidataa hyödyntävään pilvipalveluun, josta käsin tallennettua dataa voidaan analysoida ja jalostaa eri tarpeisiin.

Hankkeen tuloksia

Pilotit

Pilotti I

Pilotti I sisältää Android-käyttöjärjestelmälle kehitetyn mobiilisovelluksen, joka hyödyntää APILTA-projektissa kehitettyä taustajärjestelmää. Sovelluksen avulla tienkäyttäjät (esim. matkustajat, kuljettajat) voivat raportoida matkan aikana havaitsemiaan tieliikenteen häiriöitä ja poikkeamia, kuten onnettomuuksia, eläimiä tiellä sekä ruuhkia. Käyttäjien raportoimat ilmoitukset välitetään automaattisesti muille hälytyssijainnin läheisyydessä liikkuvilla käyttäjille.

Käyttötapauksen kuvaus:

Komponentit:

Pilotti II

Pilotti II sisältää kaksi prototyyppitoteutusta, jotka voidaan asentaa ajoneuvoon autonomisen tietojenkeryyn mahdollistamiseksi sekä havaintojen raportoimiseksi keskitettyyn palveluun (taustajärjestelmään). Prototyyppitoteutukset löytyvät sekä Android-käyttöjärjestelmälle että Raspberry Pi -pientietokoneelle. Prototyypit hyödyntävät laitteisiin sisäänrakennettuja tai liitettyjä laitteita, kuten kameraa sekä paikannus- että aikatietoa. Prototyyppien avulla voidaan valvoa ennaltamäärättyjä alueita, joilla ajoneuvoliikkuu sekä saada dataa, jota voidaan myöhemmin käyttää sekä itse ajoneuvon liikkeiden varmentamiseen että alueiden olosuhteiden valvontaan.

Käyttötapauksen kuvaus:

Komponentit:

 • Android-sovellus (lähdekoodit)
 • Raspberry Pi -sovellus (lähdekoodit)
 • Raspberry Pi -sovelluksen paikalliseen tietokantaan tallennettujen tulosten synkronisointisovellus (lähdekoodit)
 • Palvelu/API (lähdekoodit)
 • Kerätyn kuvamateriaalin sekä päätelaitteiden etäohjaukseen käytettävä tehtävienhallintapalvelu (lähdekoodit)
 • Yksinkertainen karttanäkymätoteutus kuvamateriaalin visualisoimiseksi (lähdekoodit)
Pilotti III

Pilotti III sisältää Android-käyttöjärjestelmälle kehitetyn mobiilisovelluksen, joka hyödyntää APILTA-projektissa kehitettyä taustajärjestelmää. Sovellus hyödyntää mobiililaitteen sisäänrakennettuja antureita (esim. kiihtyvyysantureita ja GPS:ää) tienpinnan poikkeamien tunnistamiseen. Sovelluksen avulla kerättiin dataa teiden kunnosta Rauman, Porin ja Tampereen kaupunkien ympäristöstä. Kerätty data on saatavilla zip-pakattuna csv-tiedostona.

Käyttötapauksen kuvaus:

Komponentit:

 • Android-sovellus (lähdekoodit)
 • Palvelu/API (lähdekoodit)
 • Esimerkkitoteutus datan visualisoinnista Google Maps-palvelussa (lähdekoodit)
 • Esimerkkitoteutus datan visualisoinnista OpenStreetMaps/OpenLayers-kirjastoilla (lähdekoodit)
 • Porin, Rauman ja Tampereen kaupunkien alueilta kerätty tärinädata anonymisoidussa muodossa (.zip/.csv -tiedosto)
Pilotti IV

Pilotti IV sisältää Raspberry Pi -pientietokoneelle toteutetun prototyyppiratkaisun, jolla voidaan raportoida matkustajamääriä ilmaisliikenteessä toimivilla linja-autoreiteillä. Ratkaisu hyödyntää Raspberry Pi -laitteisiin yhdistettyjä kameroita (hahmontunnistusta) sekä sijainti- ja aikadataa. Prototyyppiä pilotoitiin kesällä 2018 Porissa pidetyssä Asuntomessut-tapahtumassa matkustajamäärien tarkkailussa messualueen ja kaupungin keskustan välisessä liikenteessä.

Käyttötapauksen kuvaus:

 • ”People Counting in a Public Event—Use Case: Free-to-Ride Bus” -julkaisu

Komponentit:

 • Raspberry Pi -sovellus (lähdekoodit)
 • Raspberry Pi -sovelluksen paikalliseen tietokantaan tallennettujen tulosten synkronisointisovellus (lähdekoodit)
 • Palvelu/API (lähdekoodit)
Pilotti V

Pilotti V sisältää muiden pilottien hyödyntämän taustajärjestelmän kehityksen ja testauksen. Järjestelmä sisältää rajapinnat tiedon tallentamiseen ja noutamiseen sekä kyvykkyyden varastoida ja tarjota jatkojalostettavaksi (pilotoitujen) sovellusten keräämää dataa. Taustajärjestelmän rajapintadokumentaatio  on generoitu projektin GitHub-versionhallinnan alle. Taustajärjestelmä perustuu Data to Intelligence SHOK-hankkeessa toteutettuun sisällönhallintaan ja -analysointiin suunniteltuun palvelualustaan.

Komponentit:

 • APILTA-hankkeeseen forkattu versio palvelualustasta (lähdekoodit).
 • Palvelu/API (lähdekoodit)
 • Kerätyn kuvamateriaalin sekä päätelaitteiden etäohjaukseen käytettävä tehtävienhallintapalvelu (lähdekoodit)

Julkaisut

Hankkeen tuloksina on syntynyt alla listatut tutkimusjulkaisut. Julkaisuihin liittyvät esityskalvosarjat on saatavilla julkaisun perässä olevasta esitys-linkistä.

 1. Towards the Utilization of Crowdsourcing in Traffic Condition Reporting”; Rantanen, P., Sillberg, P. & Soini, J. MIPRO 2017 Conference, 22-26 May 2017, Opatija, Croatia.  [esitys]
 2. LoRa – A Survey of Recent Research Trends”; Saari, M., Muzaffar bin Baharudin, A., Sillberg, P., Hyrynsalmi, S. & Yan, W. MIPRO 2018 Conference, 21-25 May 2018, Opatija, Croatia. [esitys]
 3. Low-cost ultrasound measurement system for accurate detection of container utilization rate”; Grönman, J., Rantanen, P., Saari, M., Sillberg, P. & Vihervaara, J. MIPRO 2018 Conference, 21-25 May 2018, Opatija, Croatia. [esitys]
 4. Application for The Analysis and Browsing of Images – Use Case: A Public Photo Archive”; Sillberg, P., Rantanen, P. & Soini, J. MIPRO2018 Conference, 21-25 May 2018, Opatija, Croatia. [esitys]
 5. Toward Manageable Data Sources”; Sillberg, P. EJC2018 Conference, 4-8 June 2018, Riga, Latvia. [esitys]
 6. Lessons Learned from Developing Prototypes for Customer Complaint Validation”; Grönman, J., Rantanen, P., Saari, M., Sillberg, P. & Jaakkola, H. SQAMIA2018 Conference, 27-30 August 2018, Novi Sad, Serbia. [esitys]
 7. Challenges in the Interpretation of Crowdsourced Road Condition Data”, Sillberg, P., Grönman, J., Rantanen, P., Saari M. & Kuusisto, M. IS2018 Conference, 25-27 September 2018, Madeira Island, Portugal. [esitys]
 8. ”People Counting in a Public Event—Use Case: Free-to-Ride Bus”, Grönman, J., Sillberg, P., Rantanen, P. & Saari, M. MIPRO2019 Conference, 20-24 May 2019, Opatija, Croatia.

Kaikki projektin aikana kehitetyt sovellukset on julkaistu avoimena lähdekoodina ja löytyvät projektin GitHub-versionhallinnasta.

Lisätietoja

Hankkeen kesto: 1.3.2016 – 30.8.2018

Hankkeen päärahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto ja Porin kaupunki

Yhteyshenkilö: Jari Soini, TTY Pori
jari.o.soini@tut.fi

 

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail