Aihearkisto: Ajatar

Tietoisku tulevaisuuteen: Ajatar tulosseminaari, 13.12.2017

Porin Yliopistokeskus, Auditorio 125

TTY Porin järjestämässä tilaisuudessa pohdittiin huomispäivän asiakkaiden olemusta. Mitä he haluavat, miten he toimivat? Tarjolla oli tietoiskuja myös miten voi itse arvioida oman yrityksen tieto- ja viestintätekniikan resurssitehokkuutta, miten hyötyä avoimista verkkokoulutuksista ja kuinka saada avoimesta datasta kaiken irti!

Elina Hiltunen (KTT, DI) on futuristi eli tulevaisuuden ennakointiin keskittynyt tietokirjailija ja kouluttaja, jonka näkemyksiä useat yritykset ovat konsultoineet. Hän on keskittynyt erityisesti siihen, miten yritykset voisivat paremmin ennakoida tulevaisuuden asiakkaiden tarpeita sekä reagoida ketterämmin liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Tulosseminaarin 13.12.2017 OHJELMA (aiheisiin liittyviä aineistoja, lisätty 3/2018)

 • 10.00-10.10 Tilaisuuden avaus. Jari Soini, TTY Porin yksikkö, tutkimuspäällikkö.
 • 10.10-10.50 Missä mennään – Mitä huomisen asiakkaat haluavat? Elina Hiltunen, What’s Next Consulting Oy, futuristi ja tietokirjailija.
 • 10.50-11.10 MOOC-verkkokurssit yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Janne Harjamäki, TTY Porin yksikkö, projektitutkija. Esityskalvot:(pdf)
 • Raportti MOOC-verkkokurssien pilotoinnista (Ajatar 2015-2017 Avoimet verkkokoulutukset (MOOC) -teeman loppuraportti)
 • 11.10-11.30 ICT4S-itsearviointimenetelmä: Tieto- ja viestintätekniikan ympäristömyönteisyys. Jari Leppäniemi, TTY Porin yksikkö, projektipäällikkö esityskalvot: (pdf)
 • linkki arviointisivustolle http://www.green-ict.fi.
 • 11.30-11.50 Avoin data – uhka vai mahdollisuus? Petri Linna, TTY Porin yksikkö, projektitutkija. Esityksen kalvot(pdf)
 • Raportti: Avoin Data
 • 11.50-12.00 Tilaisuuden yhteenveto
 • 12.00-13.00 Verkostoitumista.

Taustatietoa tilaisuuden teemoista:

Liiketoimintaprosessien kehittäminen digitalisaation avulla mahdollistaa myös pk-yrityksille kestävän kasvun ja kansainvälisen huippuosaamisen täysimääräisen hyödyntämisen. Tuotteiden, palvelujen ja ympäristömyönteisen yritysmaineen kehittäminen edellyttää kuitenkin uusia tietoja ja taitoja:

 • Valmiutta analysoida ja ymmärtää omaan liiketoimintaan vaikuttavia muutosilmiöitä ja kykyä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Kykyä analysoida ja monitoroida ydin- ja tukiprosessien sisältämän ICT:n ympäristömyönteisyyttä
 • Avoimen datan mahdollisuuksien hyväksikäyttöä
 • Digitalisoitumiseen tarvittavan osaamisen hankkimista ja ylläpitämistä

Tilaisuudessa esitellään useita digitalisoitumiseen liittyviä ilmiöitä, joilla voit kehittää oman yrityksesi liiketoimintaa huomisen asiakkaiden tarpeisiin.

Avoin data – on digitalisoitumisen seurauksena kasvanut iso kansainvälinen megatrendi, jonka mahdollistamassa liiketoiminnassa on ideana hyödyntää jo aiemmin tuotettua dataa jalostamalla sitä edelleen. Avoimesti hyödynnettäväksi aiottu data voi olla joko tietyn yrityksen itse tuottamaa tai se voi olla myös muiden yritysten avaamaa dataa. Liittämällä sitä omiin tai muiden avoimiin datoihin voidaan kehittää omia liiketoimintaprosesseja aiempaa tehokkaammiksi ja/tai luoda täysin uusia tuotteita ja palvelu­sovelluksia yksin tai yhdessä kumppanien kanssa. Hankkeessa laadittu raportti: Ajatar_Avoin_Data_teeman_loppuraportti

ICT4S – hankkeen aikana kehitetty itsearviointimenetelmä, jolla voit analysoida ja kehittää yritystäsi uudella tavalla. Voit arvioida käytössänne olevan tieto- ja viestintätekniikan ympäristömyönteisyyttä ja kestävyyttä maineen hallinnan ja resurssitehokkuuden parantamiseksi. Hankkeessa kehitetty itsearviointisivusto: http://www.green-ict.fi

Avoimet verkkokoulutukset – eli MOOC ilmiö tarkoittaa verkon kautta hankittavaa osaamista, johon kaikilla on pääsääntöisesti vapaa pääsy – ilman esitietovaatimuksia tai kuulumista tiettyyn yhteisöön.  Avoimet verkkokoulutukset ovat nykyaikainen tapa vastata yrityksissä tunnistettuun tarpeeseen kouluttautua mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti uusiin osaamisvaatimuksiin. Rekrytointi, perehdytys ja uusien osaamisalueiden hankkiminen avoimien verkkokoulutuksien avulla ovat nykypäivää jo useissa yrityksissä. Hankkeessa laadittu raportti: Ajatar 2015-2017 Avoimet verkkokoulutukset (MOOC) -teeman loppuraportti

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Pilottihaun ohjeet

Ohjeet päivitetty 11.7.2017

Tarjouspyyntö tapahtumatietokantaa hyödyntävistä piloteista

Tapahtumien digiloikka –hankkeessa toteutetaan pilotteja Satakunnan tapahtumatietokannan hyödyntämiseksi. Nyt pyydämme tarjouksia tapahtumatietokantaa hyödyntävistä sovelluksista. Piloteilta odotetaan tapahtumatietokannan datojen hyödyntämistä innovatiivisesti.  Pilottien tulee hyödyntää Satakunnan tapahtumatietokannan dataa ja tuottaa lisäarvoa tapahtumille, tapahtumaorganisaatioille, tapahtumakävijöille tai matkailijoille. Pilotti-idea voi perustua tunnistettuihin tarpeisiin tai täysin uusiin ideoihin. Pilottien tulee olla käytettävissä vähintään 5/2018 – 9/2018. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)–rahoituksella. Hanketta toteuttaa Tampereen teknillinen yliopisto.

Aikataulu
Tarjousten jättäminen 1.8. – 31.8.2017.

Pilottien määrä
Pilotteja toteutetaan 2-5.

Pilottitarjoukset
Pilottia koskevassa tarjouksessa ilmoitetaan tarjoajan tiedot, pilotin idea, toteutusaika ja hinta. Tarjous lähetetään sähköpostitse osoitteeseen petri.linna@tut.fi, otsikko: Pilottitarjoukset/pilotin nimi. Tarjouksen voi jättää yritykset ja yhteisöt. Hankkeeseen on varattu toteutettavia pilotteja varten yhteensä 25 000 €, jonka käyttö on riippuvainen valittujen pilottien määrästä ja niiden kustannuksista.

Tarjousten arviointi
Tapahtumien digiloikka -hankkeen ohjausryhmä arvioi pilottitarjoukset tarjouspyynnössä esitettyjen valintakriteerien pohjalta.

Valintakriteerit
– Hinta 20%
– Laadulliset kriteerit 80%
– Innovatiivisuus
-Erityisteemakohdennus: pelillisyys, virtuaalisuus, semanttinen data, avoimet tietovarannot, keinoäly
– Realistisuus
– Jatkuvuus
– Toteutuksen avoimuus
– Liiketoiminnallisuus

Pilottien toteutuksen julkisuus
Pilotoitavaksi valituista sovelluksista julkaistaan pilotoinnin ja sen toteuttajan nimi. Hankkeessa toteutettujen pilotointien tulokset ovat julkisia ja niistä julkaistaan niiden idea ja toimintarakenne.

Satakunnan tapahtumatietokannan osoite
Satakunnan tapahtumatietokantaa aletaan rakentamaan kevään 2017 aikana. Palvelun osoite ilmoitetaan erikseen.  Muita jo toiminnassa olevia ovat Turun rajapinta ja sen kalenteri, Helsingin rajapinta ja sen kalenteri ja Espoon rajapinta.

Esimerkkejä data-lähteistä ja alustoista, joita voi hyödyntää piloteissa
Porin kaupunki tarjoaa avointa dataa http://palvelukartta.pori.fi/ palvelun kautta. Asuntomessualueesta on olemassa 3d -kartta ja muista Porin alueista voidaan toteuttaa Sketch up -malleja. Jossain vaiheessa on mahdollista saada avoimena datana myös bussien reaaliaikainen sijainti, jota jo hyödyntää kyyti likel -sovellus. Erilaisista datan avauksista ja alustoista voi lähettää toiveita, jos ne tässä tapauksessa liittyvät tarjotun pilotin toteuttamiseen.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Tapahtumatietokannan sovellusten ideointi, 16.5.2017

 

Tapahtumatietojen tuottajia ja käsittelijöitä löytyy Suomesta paljon. Kuntia on yli 300, joilla on kullakin omat tapahtumakalenterinsa. Tapahtumia järjestäviä organisaatioita on vaikea laskea, sillä niihin voidaan laskea niin yksittäisten isojen festivaalien järjestäjät kuin myös pienet urheiluseurat. Kansalaisten ja matkailijoiden näkökulmasta tapahtumatietoa on tällä hetkellä vaikea saada kattavasti esimerkisi joltain tietyltä alueelta.

Satakuntaan aletaan rakentaa kevään aikana tapahtumatietokantaa, jonne kaikki tapahtumia järjestävät tahot Satakunnasta voivat ilmoittaa tapahtumansa ilmaiseksi. Taustalla on erittäin merkittävä kehitysaskel saada valtakunnan tasolla tapahtumatiedot samaan formaattiin ja avoimeen jakelutapaan. Yhtenäinen toteutustapa mahdollistaa merkittäviä etuja tapahtumaorganisaatioille, sovelluskehittäjille, kansalaisille ja matkailijoille. Esimerkkejä tapahtumatiedon hyödyntäjistä löytyy esim. Helsinki Region Infosharesta.

Työpajassa kehitetään ideoita, jotka hyödyntäisivät tulevan Satakunnan tapahtumatietokannan dataa. Tapahtumassa julkaistaan pilottihaun ohjeet ja aikataulutus, jonka kautta hyväksyttyjä ideoita voi lähteä toteuttamaan.

Tilaisuuteen toivotaan osallistuvan ohjelmistokehittäjiä ja tapahtumaorganisaatioiden edustajia, jotta kehitystarpeet ja toteuttajat kohtaisivat. Tapahtumaorganisaatioiden edustajia toivotaan tuomaan mukanaan kehitysideoita tai haasteita, joita olisi tarve ratkaista.

Paikka ja aika 16.5.2017 klo 13.00 – 15.00, Porin yliopistokeskus, luokka 334-336.

Ohjelma

 • 13.00 Tilaisuuden avaus, hankkeen esittely ja pilottihaun ohjeet, Petri Linna, TTY

  • 13.10 Tapahtumatietokannan rakentamisen tilannekatsaus, Heikki Haaparanta, Porin kaupunki

  • 13.20 Innovoinnin ja ideoiden herättelyä, Markko Mikkola, SAMK. (Tämän sivun lopussa on listausta, joidenkin osallistuneiden jakamista ideoista.)

 • 14.00 Katsaus Turun tapahtumatietokantaan, Juha Pulmuranta, Varsinais-Suomen Liitto

 • 14.10. Ajatar-hankkeen tulevan arviointityökalun esittelyä
 • 14.15 -15.00 Vapaata keskustelua aiheesta

Tapahtumaorganisaatioiden on mahdollista saada tietoteknistä apua tapahtumatietojen automatisointia varten. Ilmoita kiinnostus ilmoittautumislomakkeella tai ole yhteydessä tapahtuman järjestäjiin.

Lisätietoa aiheesta

Työpajan järjestävät Tapahtumien digiloikka -hanke, jolla edistetään tapahtumatietojen jakamista. Hanke on TEM:n Aiko-rahoitusta, jota koordinoi Satakunnassa Satakuntaliitto. Toisena järjestäjänä on Ajatar-hanke, jonka osatavoitteena on edistää avoimen datan käyttöä liiketoiminnallisesti.

Työpajan jälkeen oli mahdollista lähettää järjestäjälle Markon esityksestä nousseet ideat/ajatukset. Alle on listattu muutaman osallistujan antamat tiedot järjestäjän osittain muokkaamina:

Tinder:  Harrastajat yhteen, jalkapalloilijat, ulkomaalaiset, samasta asiasta kiinnostuneet.
Kuka tahansa saa ja pitäisi tehdä omia tapahtumia. Älykäs tietojen valikointi profiiliin liittyen. Sijainnin mukaan tapahtumia ehdottava sovellus.

Videoklippi: Tapahtuman tallenne tai esittely, video tapahtumapaikasta tai järjestäjistä tai muuta infoa jolla kävijä innostuu. Jokainen jakaa tapahtumasta jonkinlaisen ennakkoklipin. Näytetään klippejä edellisen vuoden tapahtumista – kannattaako sinne mennä, onko se tylsä, käyttäisi youtubea hyväksi?

Kojetaulu: Yhdestä paikasta löytää kaikki Porin tapahtumat. Ja Satakunnan, ja nämä voisi yhdistyä lähialueen tapahtumiin. Jonkinlainen mittari mistä näkee kuinka paljon tapahtumaan on menossa porukkaa, tässä tapahtuu Kickstarter-efekti. Mukautettava käyttöliittymä tapahtumatietojen katseluun, käyttäjä voisi valita tarjolla olevista teemoista omanlaisensa. teemoja saisi tuottaa vapaasti (maksulla ja ilman).  Autossa vois laittaa kännykän ”kojetaululle” josta saa tapahtuma vinkkejä, joita osuu matkan varrelle.

Top10-lista: Suosituimmat tapahtumat, järjestäjän, paikan, aiheen yms. mukaan (tarvitsee tilastotietoja, kävijät/klikkitietoja).  Mitkä ovat tämänhetkiset top 10 tapahtumat porissa – tänä vuonna, tässä kuussa, tällä viikolla? Mitkä ovat saaneet parhaat arvostelut? Miten yritykset voivat maksaa näkyvyydestä tapahtumasivustolle pysyäkseen top10-kärjessä? Eri ihmiset voivat tehdä omia top10-listojaan. Kategorisoidut ranking taulukot (es. perhetapahtumat, pariskunnat jne), parhaat, suosituimmat tapahtumat. Kojetaulu jossa 10 parasta tapahtumaa eri kategorioittain. Parhaat personoidut osumat. Eniten haetut.

Yllätys: Keinöälyn käyttö, uudet ehdotukset, monivalinta, ’yllätyskyykky’.  “Tule tähän tapahtumaan ja löydä uusi yllätys”.  “Täältä tapahtumasta joka toinen voittaa yllätyksen”. Joka kerta esim. puuvillassa on hieman erilainen ja yllättävä – siksi ei halua mennä vain kerran. Tapahtuma kokeiluhaluisille (tapahtumamoottori arpoo ja käyttäjä joko hyväksyy tai hylkää, ei tinkimistä). Profiiliin sopimaton yllätys valinta, ”Uskallatko kokeilla uutta?”

Sarjalippu/kausikortti: Digi 10-kortti tapahtumiin – jos olet käynyt meidän tapahtumassa
ennen, saat “Pori”-pinnoja tai bonuksia.  Yhteinen Satakunnan kausikortti jolla voit saada alennusta mukaan lähtevistä tapahtumista, ne tapahtumat jotka lähtevät messiin omaavat
jonkin Tagin. Museokortti-malli tapahtumien käyttöön (kategoriat, 5 festareille 400/kesä tai vuosi). Erilaisia tapahtumia, joihin pääsy yhteisellä lipukkeella, esim. 10-kortti.

Kaupanpäällinen: Ei materiaa vaan elämys/tapahtuma. Pienet tapahtumat saavat vetoapua isommista. Ilmaisia ämpäreitä – free buckets! Sponsoreita jakamaan ilmaista kamaa pori-leimalla. Joka kolmannella kerralla kun käyt porin tapahtumissa saat kaupanpäällisen – frequent flyer bonus-tyyliin. Kannustaa ihmisiä lähtemään ulos ja pelillistää tapahtumissa käyntiä. Ajoissa ilmoittautuneille joku tapahtumahetken extra, tapahtumamuisto, kahvipulla yms. Jos otat nyt tämän tapahtuman niin saat vielä tämän kaupanpäälle.  ”Huomasitko nämä ilmaiset mahdollisuudet tapahtuma-alueen läheisyydessä esim. uimarannat, leikkipuistot…”

VIP:  Tunne olevasi erityinen, käy näissä tapahtumissa. Joka tapahtuma voisi omata oman “karakteerinsä” – tämä tapahtuma sopii punaniskoille, tämä kulttuurihattumummoille, tämä pikkulapsille – “dad friendly” -voisi olla yksi hauska.  Kun olet kerännyt tapahtumapisteitä, saat VIP-kortin jolla pääset seuraavissa tapahtumissa halvemmalla tai saat enemmän tmv. Premium-järjestelyt (oma assari), näköalapaikka tai  backstage tapahtumassa. Kootusti kaikki parhaat vipit, mitä on suomalainen vippi / teemoitetut vipit. Miten saavutat kultakortin?


Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

ITK-päivät, MOOCs ja yhteistyö, 6.4.2017

Kolmipäiväiset ITK-päivät eli Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa pidettiin 5-7.4.2017 Hämeenlinnassa.

MOOC Suomi teemaseminaarissa oli useita eri esiintyjiä. Linna Petrin esitys (pdf) liittyiMOOC-pilotteihin yrityksissä ja valtakunnallisen yhteistyön kehittämiseen MOOCien osalta.  Linnan esitykseen liittyi myös kyselyn julkistus, johon voi vastata oman kiinnostuksensa lähteä kehittämään yhteistä MOOCia.

Videotaltiointi, Linna Petri

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Open Data Afterwork, Turku, 30.3.2017

Open Data Afterworkin teemana (30.3.2017) oli data, data-analytiikka ja avoin Satakunta. Puhujiksi oli kutsuttu Tampereen teknilllisen yliopiston tutkijoita, Porin yliopistokeskuksesta.

Ohjelma:

 • Petri Linna: MOOC-kurssien mahdollisuudet yrityksissä ja yritysten datan avauksen ekosysteemit. PDF.
 • Janne Harjamäki: Data-analytiikan osaamiskeskittymä ja sen verkosto. Jannen osion taltiointi tulee: www.datatiede.fi-sivustolle. Katso myös Jannen laajempi artikkeli teemasta.

Lisälukemista avoimuudesta ja alustaekosysteemeistä: https://vttblog.com/tag/alustatalous/

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla 23.11.2016

Esitekuva Rauman seminaariin 23.11.2016

Tapahtuma-aika ja -paikka: Ke 23.11.2016 klo 8.00-11.00, Rauma, Suojantie 2, SAMK Merimäen auditorio 122 (1. kerros)

Tapahtumaesite (PDF)

Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitos järjestää avoimen datan ja data-analytiikan teemoihin pohjautuvan seminaarin. Tapahtumassa esitellään käytännön läheisin esimerkein, miten yritykset voivat hyödyntää dataa toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Datan arvo on sen sisältämässä tiedossa. Dataa jalostamalla saadaan tuotettua ymmärrettävää ja hyödyllistä tietoa, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena. Tietoa voidaan hyödyntää toiminnan tehostamisessa ja tuotteiden tai palveluiden kehittämisessä.

Seminaari auttaa sinua kääntämään datan liiketoiminnaksi. Saat käsityksen siitä, mitä on avoin data ja miten sitä voi monin eri tavoin hyödyntää liiketoiminnassa. Ymmärrät data-analytiikan tarjoamat mahdollisuudet ja kuulet data-analytiikan verkostojen perustamisesta Satakuntaan. Mukana on useita case-esityksiä Satakunnan yrityksistä ja työpajassa käsitellään datan hyödyntämisen mahdollisuuksia yrityksissä.

Ohjelma:

8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi

8.30 Avaus
Sari Mantere, Rauman Yrittäjät ry

8.40 Avoimen datan mahdollisuudet liiketoiminnassa
Petri Linna, projektipäällikkö,
Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos

9.00 Data-analytiikalla tehokkuutta toimintaan
Timo Ranta, projektipäällikkö,
Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos

9.10 Data-analytiikan verkostot Satakuntaan
Janne Harjamäki, projektitutkija,
Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos

9.20 Mittaustiedolla miljoonasäästöihin
Mikko Sainio, ionSign Oy

9.30 Sää synnyttää kysynnän
Ville Strandman, Sunsää Oy

9.40 Datasta bisneshyötyjä isossa norjalaisessa autoalan yrityksessä
Petri Sysilahti, pääsuunnittelija, Elinar

9.50 Meriteollisuuden muutos digitaalisuuden avulla
Iiro Lindborg, Rolls-Royce

10.00-11.00 Työpaja
Datan hyödyntämisen mahdollisuudet yrityksissä

Seminaarin järjestävät Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen kaksi hanketta. Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin.

AJATAR, www.avoinsatakunta.fi

Projektipäällikkö Petri Linna, petri.linna@tut.fi

Data-analytiikan osaamiskeskittymä, www.datatiede.fi

Projektipäällikkö Timo Ranta, timo.ranta@tut.fi

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

TiedeAreena; Avoin data ja digitalisaatio. 23.9.2016

 

Porin yliopistokeskuksen tutkijoita ja tutkimusta tutuksi tekevä TiedeAreena-tutkimusseminaari järjestettiin 23.9.2016.  TiedeAreena-tutkimusseminaarissa kokoontui yhteensä 6 työryhmää, joissa tutkijat, asiantuntijat, vaikuttajat, päättäjät ja muut toimijat  esittelivät omia tutkimuksiaan tai tutkimus-ideoitaan. Tutkimusseminaarin sessioiden teemat perustuivat Porin yliopistokeskuksen tutkimus-yhteistyön painoaloihin. Seminaaripapereiden abstrakteista on koottu yliopistokeskuksen yhteinen julkaisu.

Digitaalinen yhteiskunta -sessiossa, Petri Linna, Tampereen teknillisestä yliopistosta, piti esityksen otsikolla ”Avoin data ja digitaalinen yhteiskunta”. Esityksessä käytiin läpi avoimen datan hyödyntämismahdollisuuksia konkreettisin esimerkein. Youtube-esitys nähtävissä alla.

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Smart City Pori -Apps

Smart city Pori – tulosta tapahtumilla -työpajaosuudessa syntyi useita mielenkiintoisia ideoita. Niitä on nyt uudestaan yhdistelty ja analysoitu. Tuloksena niistä syntyi neljä kokonaisuutta, jotka ovat esiteltynä alla. Ne hieman poikkeavat siitä, mitä työpajan lopuksi arvioitiin ja joihin kysyttiin kiinnostuksia.

Kunkin idean kohdalla on linkki Google Docs -tiedostoon, jossa on eriteltynä mm. sovelluksen piirteitä, data tarpeita, käyttötapauksia ja vertaissovelluksia. Jokaisella on oikeus kommentoida tiedostoon, jonka jälkeen moderaattorin toimesta ne tulevat pysyvästi osaksi dokumenttia. Toivottavasti tämä olisi helppo keino lähteä tekemään eri osapuolten kanssa yhteistyötä! Allekirjoittanut alkaa noita dokumentteja täyttämään sitä mukaa kuin saan teiltä vinkkejä tai muutoin neuvottelut eri osapuolten kanssa etenevät.

Ajatuksena olisi, että järjestän syksyllä uuden tapaamisen jossa alla olevia ideoita voitaisiin jatkaa. Laitan siitä erillisen kutsun.

Videotervehdys

 

1. Su Pori o kaunis
Kuvaus: Tämä idea kertoo, miten esim. kansalaiset voisivat vaikuttaa omaan viihtyvyyteen jopa pienin keinoin. Tähän Kivinenkin viittasi esityksessään.
Google Docs -tiedosto
Työpajan fläppitaulut: jpg

2. Pori app
Kuvaus: SuomiAreena-ideointiryhmältä syntyi ajatus luoda Pori app. Tämä idea yhdistää muita ideoita. Eli tähän appsiin voisi esim. linkittyä tapahtumakalenteritiedot, niin SuomiAreenasta, asuntomessuilta tai Pop upeista.
Google Docs -tiedosto
Työpajan fläppitaulut: jpg

3. Tapahtumat
Kuvaus:  Tapahtumien kehittämiseen voitaisiin miettiä geneerisempää toimintamallia, joka yhtenäistäisi tapahtumiin liittyvää dataa. Se helpottaisi esim. tapahtuman esiintyjätietojen siirtoa Pori appsi suuntaan. Tähän kohtaan liittyy työpajan SuomiAreena ja Asuntomessu -työryhmät. Google Dokkariin voi halutessaan eritellä, jos ajatukset liittyvät johonkin tiettyyn tapahtumaan ja vasta jälkikäteen miettiä, että voisko sen yleistää kaikkiin tapahtumiin.
Google Docs -tiedosto
Työpajan fläppitaulut: jpg    jpg

4. Pop up -tapahtuma, nettisovellus
Kuvaus: Tapahtumien tekoa tulisi helpottaa ja luoda pop up -kulttuuria. Tämän idean tarkoitus on kehittää ja sähköistää tapahtumien hakemiseen liittyvää hakuprosessia.
Google Docs -tiedosto
Työpajan fläppitaulut: jpg

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

MOOC Paper and Poster for Edulearn16 Conference

Ajatar team have produced and delivered paper and poster presentation into (coming) Edulearn conference about MOOC theme of Ajatar project and piloting subprojects with companies.

TOWARDS MOOC BASED TRAINING PROGRAMS FOR SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES (J. Harjamäki, J. Leppäniemi)

Poster presentation contains information about project structure and conclusions described in paper and has some screen shots from web page and presented materials. Poster contains also QR code linked into this article. Paper and poster shall be available also here after conference.

See also another MOOC related papers

 • Edulearn16: MOOC UTILIZATION IN BLENDED LEARNING: PROSPECTS FOR THE FUTURE FROM THE PERSPECTIVE OF A SMALL UNIVERSITY UNIT (P. Linna, K. Ahonen, J. Multisilta)
 • Mipro2016: Utilizing MOOCs in the development of education and training programs (Petri Linna, Timo Mäkinen, Harri Keto)

For more information

EDULEARN16, the 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies will be held in Barcelona (Spain) on the 4th, 5th and 6th of July, 2016.

jari.leppaniemi (at) tut.fi, petri.linna (at) tut.fi

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

SAMKin tuottamat kurssit mukaan MOOC- kurssikokoelmaan

Avoimien verkkokurssien kurssikokoelman sisältöä on päivitetty (18.5.2016). Mukaan on lisätty seuraavat Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) tuottamat MOOC-kurssit:

Satakunnan Ammattikorkeakoulu (SAMK) Oy:n logo
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) Oy:n logo (viitattu 1.6.2016)
 • Energiantuotanto, kulutus ja jakelu (kurssilistan ID 313)
 • Lääkelaskut terveydenhuollossa:  Johdanto terveydenhuollon lääkelaskentaan käytännön esimerkkien kautta (kurssilistan ID 314)
 • Clinical Calculations:  Learn and revise clinical calculations for nurses (kurssilistan ID 315)

Kurssikokoelmaan pääset tästä

Lisätietoja:

Avoin verkkokoulutus, petri.linna (at) tut.fi

SAMK (hankkeet)

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail