Aihearkisto: Sovellukset ja tekniikat

Sovellusten ja tekniikoiden viitteitä

Jaa Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter

Avointa dataa hyödyntävä sovellusesimerkki: Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteri on Avaras-projektin kehittämä teknologiademo,  joka  hyödyntää avoimesti saatavilla olevaa dataa. Sovellus kerää yhteen useiden tietolähteiden tarjoamia tapahtumia, jotka indeksoidaan ja esitetään käyttäjälle web-selaimella käytettävän kalenterin muodossa.  Tapahtumien indeksoimisessa ja hakemisessa hyödynnetään tekstin prosessointiin erikoistuneen Apache Solr hakukoneen ominaisuuksia. Palvelun julkiset rajapintakuvaukset on toteutettu Javan annotationeilla. Palvelun muita pääkomponentteja ovat Spring Framework ja Apache Tomcat. Käyttöliittymä tukeutuu w2ui -selainpään kirjastoon sekä FullCalendar -komponenttiin.

Tapahtumakalenteri -sovellus ja sen käyttämät tekniikat esitellään lyhyesti kevään toisessa intressiryhmän kokouksessa touko-/kesäkuussa.

Jaa Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter

Datalle rajapinta ja mukautuva käyttöliittymä

Avaras-hankkeeseen liittyvässä diplomityössä kehitetään web-sovellusta, jonka käyttöliittymä mukautuu luontevaksi käyttäjälle kulloinkin käsittelyssä olevan datan rakenteen perusteella. Työssä käytetty esimerkkidata perustuu pienille ohjelmistoyksiköille suunnattuun vuonna 2012 julkaistuun ohjelmistotuotannon prosessistandardiin, ISO/IEC TR 29110-5-1-1, joka on pdf –muotoisena ladattavissa veloituksetta Kansainvälisen Standardointiorganisaation sivustolta, Publicly Available Standards.

Sovellusprototyypissä web-selain käsittelee tietoja palvelimen tarjoaman JSON –rajapinnan kautta. Prototyyppi tukeutuu mm. seuraaviin vapaasti käytettävissä oleviin tekniikkoihin: MongoDB –dokumenttitietokanta, node.js –palvelinpään sovellusalusta ja dojo –selainpään työkalupakki.

Ratkaisu on esillä helmikuussa projektin intressiryhmän kokouksessa. Alustuksessa luodaan katsaus sovelluksen arkkitehtuuriin ja toteutusperiaatteisiin sekä esitellään lyhyesti ratkaisussa käytetyt tekniikat. Ratkaisun elementteihin voidaan tarvittaessa pureutua yksityiskohtaisemmin myöhemmissä kokouksissa.

Jaa Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter

Analyysi avoimen datan kilpailutöistä

Lukuisia kansainvälisiä esimerkkejä noudattaen on Suomessa järjestetty jo usean vuoden ajan avoimeen dataan liittyviä innovaatiokilpailuja. Vuosilta 2010 – 2013 pidettyjen kilpailujen myötä on syntynyt yhteensä n. 400 eri sarjoihin osallistunutta kilpailutyötä. Avaras-projekti on analysoinut palkintoraadin huomioimat hieman yli sata kilpailutyötä lähtökohtana seuraavat kysymykset:

  • mikä on sovellusten kohderyhmä ja käyttötarkoitus (wp1)?
  • minkälaisia tietovarantoja sovellukset hyödyntävät (wp2)?
  • mitä ohjelmistoteknisiä apuvälineitä käyttäen sovellukset on toteutettu (wp3)?

Vastaukset näihin kysymyksiin sisältyvät tutkimusraporttiin. Alla olevassa kuvassa on esitetty edellä mainittuihin kysymyksiin liittyvät tarkastelu-ulottuvuudet.

Kilpailutöiden analysointiulottuvuudet

Selvityksen välitulokset ovat esillä helmikuussa projektin intressiryhmän kokouksessa (2), jonka yhteydessä ryhmän edustajat voivat vielä esittää toivomuksiaan analysoidusta aineistosta tehtäville yhteenvedoille. Kokouksessa olevassa alustuksessa tarkastellaan keskimmäistä analysointiulottuvuutta  so. avoimia tietovarantoja (wp2) näkökulmina mm.  suosituimmuus,  sovellusaluelähtöisen luokittelu, taustalla olevat organisaatiot sekä rajapinnat. Alla oleva kuva esittää tietovarannon analysointiulottuvuudet.

Tietovarannon analysointiulottuvuudet

Jaa Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter

Apps4Finland poimintoja

Intressirymän kokous 1 (6.11.2013) / Petri Rantanen

Ohessa muutamia esimerkkitoteutuksia Apps4Finland-kilpailun aiemmilta vuosilta.

Visualisointi: Tulvakartta

Miten erilaisia kartta-aineistoja, kuten korkeusmalleja ja maastotietokantaa, voidaan hyödyntää niitä yhdistelemällä.

Mahdollisuuksia: 3D-laserkeilaus -datan hyödyntäminen?
Haasteita: Alkuperäisen mittausdatan tarkkuus (vaakasuunta 2 m, korkeussuunta 0,3 m), puuttuvat rakenteet (esimerkiksi sillat).

Kilpailusivusto: http://www.apps4finland.fi/visualisointi-tulvakartta/
Linkki sovellukseen: http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/tulvakartta

Sovellus: Reitit

Reittien etsimistä julkisten rajapintojen tarjoamilla palveluilla. Hyödyntää muun muassa päätelaitteen (puhelin, tabletti) GPS-sijaintitietoa.

Kilpailusivusto: http://www.apps4finland.fi/sovellus-reitit-v2-0/
Linkki sovellukseen: https://itunes.apple.com/fi/app/reitit/id474018978
Sovelluksen esittelyvideo: http://vimeo.com/52262528

Datan avaus: Datavaalit

Joukkoistamalla kerättyä dataa vaaleihin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvissä asioissa. Sisältää useista lähteistä kerättyä julkista dataa (ehdokastiedot, vaalirahoitustiedot, kuntarajat…) sekä mahdollistaa ehdokkaiden itse lisäämiä informaatiosyötteitä (esimerkiksi Twitter-päivitykset).

Haasteita: Alkuperäislähteen tietojen siistiminen ennen hyötykäyttöä.

Kilpailusivusto: http://www.apps4finland.fi/datan-avaus-datavaalit/
Linkki pääsivulle: http://www.datavaalit.fi/
Linkki sovellukseen: http://www.datavaalit.fi/candidates/budgets/
Linkki sovellukseen: http://www.datavaalit.fi/candidates/social/

Jaa Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter