Aihearkisto: Tietovarannot

kasvukunto

Hyvä maan kasvukunto – viljelijän ja vesistöjen etu

Porin yliopistokeskus, 28.2.2020, klo 12.00 – 16.00. Auditorio 125

Peltomaan hyvä kasvukunto eli mm. maan kosteuden, ravinteiden ja mikrobien tasapaino lisäävät viljelyn tuottavuutta. Näitä osa-alueita parantamalla vaikutetaan myös vesistöihin positiviisesti. Keinot kasvukunnon parantamiseksi ja seuraamiseksi ovat moninaiset. Hyvä maan kasvukunto – viljelijän ja vesistöjen etu -seminaari tuo esille näitä keinoja ja esittelee niiden edistämiseksi rahoitusta saaneen hankekokonaisuuden.

Ohjelma:

12.00  Tilaisuuden avaus, Sauli Jaakkola, Pyhäjärvi-instituutti

Jaakkolan esityskalvot (pdf)

Ohjelma pdf-tiedostona

12.15  Miten ongelmalohkoja korjaamalla voidaan auttaa vesistöjä? Tuomas Mattila, tutkija, Syke, maanviljelijä

Mattilan esityskalvot (pdf)

13.05   Mittaukset peltoviljelyn päätöksenteon tukena, Laura Alakukku, Helsingin yliopisto

13.55  Kahvi

14.15  Lohkon sisäisen satovaihtelun alkuperän selvittäminen mittaamalla, Johannes Tiusanen, maanviljelijä

Tiusasen esityskalvot (pdf)

15.05 Pellon kunnon arviointi ilmaisista data-lähteistä, Petri Linna, Tampereen yliopisto

Linnan esityskalvot (pdf)

15.55 Yhteenveto ja päätössanat

Seminaarin järjestää Bioeväät ja PeltoAI-hankkeet. Hankkeita rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahastosta sekä Satakunnan ELY-keskus euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeita koordinoi Pyhäjärvi-instituutti. Partnerina Tampereen yliopisto, Porin yksikkö.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Tietoisku tulevaisuuteen: Ajatar tulosseminaari, 13.12.2017

Porin Yliopistokeskus, Auditorio 125

TTY Porin järjestämässä tilaisuudessa pohdittiin huomispäivän asiakkaiden olemusta. Mitä he haluavat, miten he toimivat? Tarjolla oli tietoiskuja myös miten voi itse arvioida oman yrityksen tieto- ja viestintätekniikan resurssitehokkuutta, miten hyötyä avoimista verkkokoulutuksista ja kuinka saada avoimesta datasta kaiken irti!

Elina Hiltunen (KTT, DI) on futuristi eli tulevaisuuden ennakointiin keskittynyt tietokirjailija ja kouluttaja, jonka näkemyksiä useat yritykset ovat konsultoineet. Hän on keskittynyt erityisesti siihen, miten yritykset voisivat paremmin ennakoida tulevaisuuden asiakkaiden tarpeita sekä reagoida ketterämmin liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Tulosseminaarin 13.12.2017 OHJELMA (aiheisiin liittyviä aineistoja, lisätty 3/2018)

 • 10.00-10.10 Tilaisuuden avaus. Jari Soini, TTY Porin yksikkö, tutkimuspäällikkö.
 • 10.10-10.50 Missä mennään – Mitä huomisen asiakkaat haluavat? Elina Hiltunen, What’s Next Consulting Oy, futuristi ja tietokirjailija.
 • 10.50-11.10 MOOC-verkkokurssit yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Janne Harjamäki, TTY Porin yksikkö, projektitutkija. Esityskalvot:(pdf)
 • Raportti MOOC-verkkokurssien pilotoinnista (Ajatar 2015-2017 Avoimet verkkokoulutukset (MOOC) -teeman loppuraportti)
 • 11.10-11.30 ICT4S-itsearviointimenetelmä: Tieto- ja viestintätekniikan ympäristömyönteisyys. Jari Leppäniemi, TTY Porin yksikkö, projektipäällikkö esityskalvot: (pdf)
 • linkki arviointisivustolle http://www.green-ict.fi.
 • 11.30-11.50 Avoin data – uhka vai mahdollisuus? Petri Linna, TTY Porin yksikkö, projektitutkija. Esityksen kalvot(pdf)
 • Raportti: Avoin Data
 • 11.50-12.00 Tilaisuuden yhteenveto
 • 12.00-13.00 Verkostoitumista.

Taustatietoa tilaisuuden teemoista:

Liiketoimintaprosessien kehittäminen digitalisaation avulla mahdollistaa myös pk-yrityksille kestävän kasvun ja kansainvälisen huippuosaamisen täysimääräisen hyödyntämisen. Tuotteiden, palvelujen ja ympäristömyönteisen yritysmaineen kehittäminen edellyttää kuitenkin uusia tietoja ja taitoja:

 • Valmiutta analysoida ja ymmärtää omaan liiketoimintaan vaikuttavia muutosilmiöitä ja kykyä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Kykyä analysoida ja monitoroida ydin- ja tukiprosessien sisältämän ICT:n ympäristömyönteisyyttä
 • Avoimen datan mahdollisuuksien hyväksikäyttöä
 • Digitalisoitumiseen tarvittavan osaamisen hankkimista ja ylläpitämistä

Tilaisuudessa esitellään useita digitalisoitumiseen liittyviä ilmiöitä, joilla voit kehittää oman yrityksesi liiketoimintaa huomisen asiakkaiden tarpeisiin.

Avoin data – on digitalisoitumisen seurauksena kasvanut iso kansainvälinen megatrendi, jonka mahdollistamassa liiketoiminnassa on ideana hyödyntää jo aiemmin tuotettua dataa jalostamalla sitä edelleen. Avoimesti hyödynnettäväksi aiottu data voi olla joko tietyn yrityksen itse tuottamaa tai se voi olla myös muiden yritysten avaamaa dataa. Liittämällä sitä omiin tai muiden avoimiin datoihin voidaan kehittää omia liiketoimintaprosesseja aiempaa tehokkaammiksi ja/tai luoda täysin uusia tuotteita ja palvelu­sovelluksia yksin tai yhdessä kumppanien kanssa. Hankkeessa laadittu raportti: Ajatar_Avoin_Data_teeman_loppuraportti

ICT4S – hankkeen aikana kehitetty itsearviointimenetelmä, jolla voit analysoida ja kehittää yritystäsi uudella tavalla. Voit arvioida käytössänne olevan tieto- ja viestintätekniikan ympäristömyönteisyyttä ja kestävyyttä maineen hallinnan ja resurssitehokkuuden parantamiseksi. Hankkeessa kehitetty itsearviointisivusto: http://www.green-ict.fi

Avoimet verkkokoulutukset – eli MOOC ilmiö tarkoittaa verkon kautta hankittavaa osaamista, johon kaikilla on pääsääntöisesti vapaa pääsy – ilman esitietovaatimuksia tai kuulumista tiettyyn yhteisöön.  Avoimet verkkokoulutukset ovat nykyaikainen tapa vastata yrityksissä tunnistettuun tarpeeseen kouluttautua mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti uusiin osaamisvaatimuksiin. Rekrytointi, perehdytys ja uusien osaamisalueiden hankkiminen avoimien verkkokoulutuksien avulla ovat nykypäivää jo useissa yrityksissä. Hankkeessa laadittu raportti: Ajatar 2015-2017 Avoimet verkkokoulutukset (MOOC) -teeman loppuraporttiSeuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Avoimia paikkatietovarantoja ja niihin liittyviä rajapintoja

Helsingin Messukeskuksessa 5. – 6.11.2013 järjestetyt Paikkatietomarkkinat (ks. myös Yhteenveto Paikkatietomarkkinoista (pdf)) tarjosivat runsaasti tietoa paikkatietoon liittyvistä tietovarannoista ja rajapinnoista. Seuraavassa on lyhyet kuvaukset ja linkkejä kyseisiin tietovarantoihin.

ECMWF:n (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) avoimet aineistot

 • pääsy myös API:en kautta

EU:n Copernicus-ohjelman avoimet aineistot

 • kaukokartoitusdataa: maankäyttö, maanpeitteet, kasvillisuus, vesistöt ym.

Euroopan ympäristökeskuksen avoimet aineistot ja palvelut Euroopassa 

 • laaja valikoima dataa, (interaktiivisia) karttoja, indikaattoreita ja graafeja, myös API:en kautta

Foursquare API

 • kaupunkikartta mobiilisovelluksen ja verkkosivuston muodossa
 • palvelussa voi selata lähellä sijaitsevia paikkoja ja lukea muiden käyttäjien arvosteluita niistä. Tyypillisimpiä Foursquare-kohteita ovat kaupat, ravintolat, kahvilat ja hotellit.
 • Foursquare tarjoaa avoimia rajapintoja, joilla voi näyttää tietoja Foursquare-palvelun käytöstä ja tarjouksista esimerkiksi yrityksen nettisivuilla
 • hyödyntää OpenStreetMap:ia (avoin ja vapaasti muokattava maailmankartta)

Geodeettisen laitoksen
paikannuspalvelu

 • Geodeettinen laitos alkaa tarjota avointa paikannuspalvelua
 • FinnRef: Geodeettisen laitoksen ylläpitämä pysyvien GPS-asemien verkko
 • FinnRef -data vapautuu 2014: koodipaikannuspalvelu vuoden alussa, myöhemmin mm. asemien koordinaatit
 • paikannuspalvelussa pyritään 0.5 metrin tarkkuuteen
 • kaikki data ilmaista ja vapaasti käytettävissä

Geologian tutkimuskeskuksen aineistot

 • useita karttapalveluita, aineistohakupalvelu, josta voi ladata maaperä- ja kallioperäkartta-tuotepaketteja, jne.
 • Hakku – portti Suomen geologiseen tietoon. Suomen geologiaan liittyvää paikkatietoa, dokumentteja ja metatietoja 1800-luvulta nykyhetkeen. Sekä maksullisia että ilmaisia tuotteita.
 • WMS- ja WFS-palvelut

Global Administrative Areas

 • hallinnollisia rajoja
 • ei koneluettavaa rajapintaa
 • tiedostomuodot: ESRI shapetiedosto,  ESRI personal/file geodatabase, Google Earth .kmz, R-kielen kanssa yhteensopiva muoto (SpatialPolygonsDataFrame)

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston POI- ja tapahtumadataa

 • sisällöt päivittyvät kerran vuorokaudessa ja sisältävät perustietoa pääkaupungin nähtävyyksistä, kohteista, majoitusliikkeistä, ravintoloista, ostospaikoista ja tapahtumista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 • sisällöt jaetaan xml-syötteinä

Helsingin kaupungin palauterajapinta

 • API:n kautta voi antaa Helsingin kaupungille kaupunki-infrastruktuurin korjaamiseen liittyvää palautetta, kuten esimerkiksi ilmoittaa rikkoutuneista liikennemerkeistä, katulampuista ja kuopista teissä. Rajapinnan kautta on myös mahdollista hakea muiden kaupunkilaisten antamaa palautetta.
 • JSON/XML

Helsinki Region Infoshare

 • Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu
 • monenlaista tietoa Helsingin seudusta, sen asukkaista ja palveluista: mm. tilasto- ja ennustetietoa, paikkatietoa ja erilaisia karttoja
 • tilastomuodossa oleva data on XLS-, PC-AXIS- tai CSV-muotoista.
 • kartta-aineistot ovat KML-, Esri Shape (SHP) tai MapInfo (TAB) -muodossa.
 • ohjelmointirajapintojen kautta saatava data on esimerkiksi JSON- tai XML-muodossa

HSL Live

 • Helsingin seudun raitiovaunut, metrot, junat jne. reaaliajassa
 • API

HSL:n Reittiopas API

 • aikataulu- ja reittitietoja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen
 • HTTP GET rajapinta, joka palauttaa vastauksen XML-muodossa
 • XML data dump -tiedosto, jossa koko aineisto on yhdessä tiedostossa

Ilmatieteen laitoksen avoimet aineistot

 • sää-, meri- ja ilmastohavaintoja (ilmastohavainnot vuodesta 1959, meriveden korkeushavainnot vuodesta 1971, aaltohavainnot vuodesta 2005)
 • säätutkakuvia ja salamahavaintoja
 • kansallisen sääennuste- ja merimallien tietoja
 • WMS- ja WFS-palvelut saatavilla

Lounaispaikka

 • Lounais-Suomen paikkatietokeskuksen Lounais-Suomeen liittyviä avoimia datoja, mm. WMS-palveluina

Maanmittauslaitoksen avoimet aineistot

 • laserkeilausaineisto, kiintopisteet, korkeusmallit , korkeusvyöhykerasteri, kuntajako, ilmakuvat ja ortokuvat, maastotietokanta, maastokartat, nimistö, peruskarttarasteri, taustakarttasarja, tienimet, vinovalovarjosterasteri, yleiskartat
 • WMS/WFS/REST-rajapinnat

Metsäntutkimuslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelu

 • metsävarakarttoja,  jotka kuvaavat mm. metsien puuston määrää (tilavuus, biomassa…), rakennetta ja lajistoa
 • rasterituotteiden formaatti on GeoTIFF ja ne ovat ladattavissa utm200-karttalehtijaon mukaisina alueina

Natural Earth

 • maantieteellistä karttadataa vektori- ja rasterimuodoissa eri mittakaavoissa: esim. hallinnollisia rajoja, maanpeitedataa, aikavyöhykkeet, satamat, lentokentät…
 • ei koneluettavaa rajapintaa
 • tiedostomuodot: ESRI shapetiedosto ja paikkatiedon sisältävä TIFF

omi vfd

 • lähes reaaliaikaisia satelliittimittauksia pohjoiselta pallonpuoliskolta. Mittaukset ovat OMI (Ozone Monitoring Instrument) -mittalaitteen tekemiä ja tulevat jakoon n. 15 min kuluttua satelliitin ylilennosta.
 • otsoni-, SO2-, UV-indeksi-, UV-päiväannos-, pilvisyys- ja aerosolituotteet sekä yksittäisinä mittauksina että yhdistelmäkuvina
 • OMI:ssa ovat mukana Ilmatieteen laitos, KNMI (Alankomaiden meteorologinen instituutti) ja NASA
 • ei koneluettavaa rajapintaa

OpenWeatherMap

 • monipuolista, avointa säädataa, myös API:n kautta

Paikkatietohakemisto

 • Maanmittauslaitoksen ylläpitämä hakupalvelu, jolla käyttäjä voi hakea paikkatietoaineistojen, paikkatietoaineistosarjojen ja paikkatietopalvelujen metatietoja erilaisten hakuehtojen avulla

Paikkatietoikkuna

 • julkinen, kaikille avoin ja maksuton verkkosivusto, jonne on koottu paikkatietoa ja asiaa paikkatiedosta
 • karttaikkunassa on katseltavissa lähes 400 karttatasoa eri organisaatioilta
 • Metatietohaussa voit etsiä tietoa paikkatietoaineistoista ja -palveluista. Karttaikkunassa voit katsella karttoja ja selailla paikkatietoja. Karttajulkaisun avulla voit määritellä kartan julkaistavaksi omilla nettisivuillasi.

 • Inspire-osioon on koottu tietoa paikkatiedon tuottajia velvoittavan Inspire-direktiivin toimeenpanosta, Inspire-verkoston toiminnasta sekä tarjolla olevasta Inspire-aiheisesta koulutuksesta.

Spatineo Directory

 • palvelussa voi etsiä ja vertailla maailman paikkatietolähteitä, niiden tietotarjontaa, käytettävyyttä sekä luotettavuutta. Tietokannassa yli 20 000 paikkatietopalvelua ja lähes 500 000 paikkatietoaineistoa eri puolilta maailmaa – myös kaikki Suomen avoimet paikkatietolähteet.
 • jokaisestä lähteestä löytyy mm. metatiedot, sisältökuvaukset, linkki tekniseen rajapintaan, reaaliaikaiseen monitorointiin perustuva luotettavuustieto sekä mahdollisuus kommentointiin ja keskusteluihin

SYKE:n WMS-rajapintapalvelut 

 • Valuma-aluejako ja uomaverkosto
 • Luonnonsuojelualueet ja Natura-aineistot
 • Järvien syvyysaineistot
 • Pohjavesialueet
 • Corine Land Cover -aineistot
 • Image-mosaiikit
 • Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat ja vesienhoitoalueet
 • Uimavesidirektiivin mukaiset uimarannat sekä maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet
 • Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja suokasvillisuusvyöhykkeet
 • Tulvariskialueet ja tulvavaaravyöhykkeet
 • Hydrologiset havaintopaikat, vesienhoitoalueiden pintavesien seurantapaikat 2010 ja vesienhoitoalueiden pohjavesien seurantapaikat 2010

Tampereen kaupungin avoimia datoja

 • WMS- ja WFS -rajapinnat, paljon eri tiedostomuotoja

Tieinfo API

 • ajantasaista tietoa pääteiden liikenteen sujuvuudesta (ruuhkatieto), tiedotteista (esim. tietyöt, onnettomuudet, poikkeustilanteet) ja liikennesäästä (esim. lämpötila, sademäärä, tien pinta)

Tilastokeskuksen Inspire-aineistot
ja rajapintapalvelut

TK:n aineistot:

 • Tilastointialueet: Suuralueet, maakunnat, seutukunnat, Avit, Elyt, kunnat. Ruudut (1km x 1km)
 • Väestö: Väestöruudut (väestömäärä, sukupuoli, ikäryhmä); Väestö alueittain (väestömäärä, sukupuoli, ikäryhmä)
 • Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut: Oppilaitokset: Peruskoulut, lukiot ja yhtenäiskoulut (sijainti, nimi)
 • Tuotanto- ja teollisuuslaitokset: Yli 10 hengen toimipaikat (sijainti, toimiala)
 • WMS/WFS/Atom
 • myös Paikkatietoikkunasta löytyvät linkit Tilastokeskuksen palveluihin

 Vesinetti

 • kaikille Suomen vesien tilasta kiinnostuneille ihmisille suunniteltu karttapalvelu
 • järviä, jokia ja rannikkoalueita koskevaa seuranta- ja tutkimustietoa
 • sisältöä on mahdollista selata pelkillä vierailija-tunnuksilla, mutta useimpien toimintojen käyttäminen, kuten tiedostojen tallentaminen tai mallilaskelmien tekeminen, vaatii oman käyttäjätunnuksen

Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot 

 • satelliittikuvamosaiikit, maanpeite, luonnonriskialueet, pohjavesialueet, hydrografia, järvien syvyysaineisto, maankäyttö, suojellut alueet, vesienhoitoalueet, uimavesidirektiivin uimarannat, kasvillisuusvyöhykkeet jne.
 • karttakäyttöliittymä, jossa aineistoja voi leikata kunta-, maakunta- tai suorakaiderajauksilla. Osa aineistoista on käytettävissä myös WMS-rajapintapalveluina, ja aineistojen lataamisessa voi hyödyntää Atom-syötettä. Tiedostomuoto ESRI shapetiedosto.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Perusjoukko kotimaisia datakatalogeja

 1. Avoimet paikkatiedot ( HSY )
 2. Avoimet tietoaineistotLuonnontieteellinen keskusmuseo )
 3. avoindata.fi
 4. Avoin data Jyväskylässä
 5. Avoin dataCERT-FI )
 6. Avoin data ( datajournalismi.fi )
 7. Avoin data ( Kuopio )
 8. Avoin data – Lounaispaikka
 9. Avoin data Metropoliassa
 10. Avoin data ( Oulu )
 11. Avoin data ( Tampere )
 12. Avoin data ( Vantaa )
 13. Avoin data ( Vaski-kirjastot )
 14. Avoin data ( Verohallinto )
 15. Avoin data – VR
 16. Avoin paikkatieto ( Paikkatietoikkuna )
 17. Dataa ja tukea ( Apps4Pirkanmaa )
 18. Datakatalogi ( Apps4Finland )
 19. Data sources in ITS Factory
 20. Helsingin kaupungin avoimet paikkatietoaineistot
 21. Helsingin matkailun avoin dataVisithelsinki.fi )
 22. Ilmaiset aineistot ( CSC / Paikkatietopalvelut )
 23. Ilmaiset aineistot ( Maanmittauslaitos )
 24. Ilmatieteen laitoksen avoin data ( Ilmatieteen laitos )
 25. Julkisen hallinnon avoimet datat ( suomi.fi / Työhuone )
 26. Liikenteen ja viestinnän avoin tietoLiikenne- ja viestintäministeriö )
 27. Pääkaupunkiseudun avoimet tietoaineistot ( Helsinki Region Infoshare )
 28. SA-kuva-arkisto
 29. SOTKAnet ( Terveyden ja hyvinvoinnin laitos )
 30. Tampereen seudun datakatalogit ( Open Data Tampere Region )
 31. Tilastokeskus, avoin data ja rajapinnat
 32. Tilastotietokannat ( Tilastokeskus )

Avoimeen dataan liittyvää keskusteluaSeuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Esimerkkejä kansainvälisistä data-aineistoista

 • Publicly Available Standards
  • ISO/IEC TR 29110-5-1-1:2012(E) Software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-1-1: Management and engineering guide: Generic profile group: Entry profile ( zip )
  • ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2011 Software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-1-2: Management and engineering guide: Generic profile group: Basic profile ( zip )

 

 

 Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail