Aihearkisto: Intressiryhmän kokoukset

Intressiryhmän 5. kokous

Intressiryhmän 5. kokous pe 12.12.2014 klo 12.00 – 14.00
TTY Porin laitos NH349, 3. kerros

Agenda

 1. Päivän agenda ja AvaraS -projektin yhteenveto
  Timo Mäkinen
 2. Datan jalostaminen julkisella sektorilla
  Mika Suominen, Elinar Oy
 3. Jatkohanke-ehdokas: Avoimuus ja läpinäkyvyys liiketoiminnassa
  Jari Soini
 4. Jatkohanke-ehdokas: Avoimen datan arvoverkko Satakunnassa
  Petri Linna

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Intressiryhmän 4. kokous

Intressiryhmän 4. kokous pe 3.10.2014 klo 12.00-14.00
TTY Porin laitos NH349, 3. kerros

Agenda

 1. Ajankohtaista avoimesta datasta – mitä rintamalla on tapahtuu juuri tällä hetkellä Suomessa, mm.
  • Avoin Suomi 2014 -tapahtuman satoa
  • Aihepiirin uudet yhteistyö- ja hankeavaukset
  • Avoimen datan syysseminaari Porissa
 2. Kaupallinen organisaatio datan avaajana: Modultek Open Dictionary
  Janne Jansson, Modultek Oy
 3. Jatkohankkeen valmistelu (”Ada-S”)- puitteet, tilannekatsaus ja alustavat työpaketit; intressiryhmän näkemykset
 4. AvaraS -projektin tulosaineistoa (ajan salliessa)

Ada-S -jatkohankkeesta

AvaraS – hannkkeelle suunniteltu jatkoprojekti kulkee työnimellä ”Avoimen datan arvoverkko Satakunnassa (Ada-S)”. Lähtökohtana on avoimen datan liiketoiminnassa tunnistetut kahdeksan erilaista toimijaroolia sekä ajatus konkretisoida roolituksen puitteissa AvaraS -projektissa suoritettu tiedonkeruu pilot-toiminnaksi. Pilotoinnin osittaisena mallina voisi toimia juuri päättymässä olevan Green ICT Satakunnassa -hankkeen toteuttama ratkaisu.

Datan avaajan roolissa toimisi esisijaisesti Porin kaupunki, mutta kuten kokouksen agendastakin voi todeta, intressejä tähän on löytymässä myös kaupalliselta sektorilta.  Edellä viitatun lähteen mukaan datan avaajan ja datan loppukäyttäjän välillä voi toimia erilaisia välittäjä – ja mahdollistaja -rooleja. Hankkeeseen osallistuva yritys toteuttaisi hankkeen tukemana hankkeen puitteissa avattuun dataan liittyen pilot -ratkaisua joissakin näistä rooleista. Yliopiston tehtävänä voisi olla projektin koordinoinnin ohella toimiminen mahdollistajiin kuuluvana opastajana toteuttaen pilotointia tukevaa tiedonhankintaa ja periaateratkisujen laatimista. Hanke voisi organisoida myös aihepiirin alueellisen innovaatiokilpailun (vrt.  Apps4Pirkanmaa, Apps4Lounais-Suomi, Apps4Pohjois-Pohjanmaa).

Avoimen datan arvoverkossa opastaja -rooliin liittyy yhtenä osa-alueena koulutus, mutta sitä voisi hankkeessa tarkastella myös yleisemmällä tasolla. Edellä kuvatun pilotoinnin ohella pinnalle on noussut kysymys  jatkuvasti kasvavan avoimen verkko-opetustarjonnan (Massiiviset avoimet verkkokurssit, Massive Open On-line Courses – MOOC) hyödyntämismahdollisuudesta yrityksissä. Toiminnassa on mukana useita isoja kansainvälisiä yliopistoja ja niitä lähellä olevia tahoja, joiden opetusta kanavoidaan vapaasti laajalle yleisölle erilaisten oppimisalustojen ja portaalien välityksellä (Coursera, edX, Udacity jne.). Suomessa uranuurtaja tällä sektorilla on Helsingin Yliopisto. Nyt myös kaupallisen toimijoiden opetustarjontaa on verkon välityksellä vapaasti saatavana (esim. Microsoft).

Opetusta on täten veloituksetta saatavana samalla kun se tuodaan verkon välityksellä suoraan oppijan luokse sitomalla opetusta tiettyyn paikkaan ja  aikaan. Nyt kysymys onkin, missä laajuudessa tämä tarjonta kohtaa tarpeen. Projekti voisi tuottaa tähän kysymykseen  yrityskohtaisia vastauksia, jolloin konkreettisina toimenpiteinä voisivat olla esim. a) yrityksen vuosittaisen koulutustarpeen kartoitus; b) tarvetta vastaavan verkko-opetustarjonnan kartoitus; c) valittujen verkko-opintojen suorittaminen.

Kokouksen agendan 3. kohtaan liittyen keskeisiä kysymyksiä yritysten suuntaan ovat ainakin seuraavat

 • Onko yritys kiinnostunut lähtemään mukaan mahdollisesti käynnistyvän Ada-S -hankkeen a) ”pilot”-osuuteen, b) ”mooc”-osuuteen, ja minkälaisin ehdoin?
 • Mitä asioita hankkeen valmistelussa ja suunnittelussa olisi yrityksen näkökulmasta huomioitava?
 • Minkälaisin toimenpiten yleisesti alueella toimiva tekninen yliopisto-yksikkö voisi olla kehittämässä yritysten toimintaympäristöä?

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Avoimen datan aamubrunssi

Intressiryhmän 3. kokous pe 6.6.2014 klo 8.30-10.30
TTY Porin laitos NH349, 3. kerros

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Intressiryhmän kokous 2

torstai 27.2.2014 klo 14 – 16
LK 334 (3. krs.), TTY Porin laitos
 1. AVARAS – lähtökohtaiset työpaketit, yleistetyt kysymykset, työtulokset;
  päivän agenda ( pdf )
  Timo Mäkinen
 2. Kokemuksia datan hankinnasta, käytöstä ja luovutuksesta
  Kaupungingeodeetti Kalle Salonen, Porin kaupunki
  Esimerkkiportaali: KallenPaja
 3. Avoimen datan tunnettuus Satakunnassa ( pdf )
  Petri Linna
 4. Avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöissä käytetyt tietovarannot ( pdf )
  Anna Eteläaho
  Esimerkkiportaali: SOTKAnet
 5. Datalle talletusmuoto, rajapinta ja mukautuva käyttöliittymä ( pdf )
  Harri Eskola
 6. Avoimen datan toimijat ja ansaintamallit ( pdf )
  Hannu Jaakkola
 • Keskustelua ja kannanottoja alustusten lomassa
Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Intressiryhmän kokous 1

keskiviikko 6.11.2013 klo 14 – 16
NH 349 (3. krs.), TTY Porin laitos
 1. Projektin tavoitteet ja osapuolet
  Timo Mäkinen
 2. Miksi avoimet tietovarannot ovat tällä hetkellä liiketoiminnan näkökulmasta kiinnostava asia?
  Hannu Jaakkola
 3. Mitä rintamalla tapahtuu tällä hetkellä Suomessa?
  Petri Linna
 4. Esimerkkejä avoimen datan sovelluksista
 5. Työpakettien toteutetut ja suunnitellut toimenpiteet
  • Liiketoimintaan liittyvät selvitykset (wp1)
   Jari Soini
  • Metaportaali (wp2) ja soveltamisesimerkit (wp3)
   Timo Mäkinen
 6. Seuraavat tapahtumat
 7. Intressiryhmän edustaja projektin ohjausryhmässä
 • Keskustelua ja kannanottoja alustusten lomassa
 • Muita asioita
Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail