Aihearkisto: MIKÄDATA

MIKÄ DATA -työpaja, 31.10.2019

Mikä data -projekti järjestää työpajan 31.10.2019 Porin yliopistokeskuksessa klo 9.00 – 11.00. Luokka 344, 3-kerroksen rappusten läheisyydessä.

Alustava ohjelma:

 • MIKÄ DATA -hankkeen tilannekatsaus,
  • Petri Linna, Tampereen yliopisto
 • Hyperspektrikameralla tehtyjen datojen analyysit maanäytteistä,
  • Jari Pohjola, Tampereen yliopisto
 • Veristech-kartat, esimerkki raakadataan perustuen,
  • Jari Turunen, Tampereen yliopisto
 • Peltodata-palvelun drooni-datojen ja satokartan datojen vienti toiminne,
  • Sami Suuriniemi, Hubble
 • Hukkakauran tunnistaminen drooni-kuvista,
  • Tinja Pitkämäki, Turun yliopisto
 • PeltoAI ja BioEväät -hankkeiden lyhyt esittely,
  • Petri Linna, Tampereen yliopisto
   • Mitkä ovat kriteerit pellon kunnolle ja hyvälle vesitaloudelle?
   • Mitä pitää mitata, jotta niitä voidaan arvioida?
   • Toimenpiteen joilla voi lisätä pellon kuntoa?

Työpajan jälkeen on Peltodata-palvelun opastusta pilotti tiloille ja mahdollisuus ilmoittautua palvelun käyttäjäksi. Palvelu on ilmainen. Palvelun avulla pyritään testaamaan ja esittelemään tekoälyn erilaisia mahdollisuuksia maataloudessa.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Peltodata palvelun kehittäminen

MIKÄ DATA -hanke tulee pyytämään tarjouksia peltodata.fi palvelun kehittämiseksi. Tarjouspyyntö sisältää kolme asiaa:

1. Peltodata-alustalle kehitetään toiminto, joka mahdollistaa peltodata.fi palveluun drooni-datojen lataamisen ja niiden analysoinnin. Drooni-datat tulevat näkyviin kyseiselle käyttäjälle uutena karttatasona.

2. Peltodata-alustalle kehitetään toiminto, joka mahdollistaa peltodata-fi palveluun puimurin satokarttadatojen lataamisen ja niiden analysoinnin. Satokartta-datat tulevat näkyviin kyseiselle käyttäjälle uutena karttatasona.

3. Tarjouksessa toivotaan myös erillistä tuntihinnoittelua, mahdollisille lisätöille.

Tarjouspyynnön voit ladata tästä.

Tarjouspyynnön liitteen voit ladata tästä.

Mahdolliset yhteydenotot pyydetään ottamaan sähköpostilla petri.linna@tuni.fi. Tasapuolisen haun takaamiseksi kysymyksiä ja niiden vastauksia voidaan jakaa tällä sivulla kaikkien hakijoiden nähtäväksi.

Tarjouspyyntö julkaistu liitteineen 26.6.2019, klo 16.25. Esitieto tulevasta tarjouspyynnöstä julkaistu 24.4.2019. Mahdolliset täydennykset tulevat tämän jälkeen tämän tekstin jälkeen. Kysymykset 1-9 vastauksineen lisätty 1.7.2019

  1.  Minkä kokoisia dronekuvat tulevat olemaan? Onko näihin ajateltu jotain rajausta/maksimikokoa? VASTAUS:  Droonikuvat voivat olla kooltaan melko suuria. Esim. 10 hehtaarin pellosta tulee lähemmäs 2Gt kokoinen RGB tiedosto. Muut taajuusalueet liikkuvat muutamien kymmenien megatavujen tietämissä. Tiedostojen koko voi olla haaste. Yhtenä vaihtoehtona on viedä kantaan käsitelty kuva, joka on kooltaan paljon pienempi. Ennustemallit tarvitsevat kuitenkin alkuperäisen tiedoston, joten kannasta täytyy löytyä linkki alkuperäiseen tiedostoon. Loppukäyttäjä tuskin tarvii alkuperäistä tarkkuutta.
  2. Mitä formaattia dronekuvat tulevat olemaan? VASTAUS: Droonikuvat ovat tiff-kuvia.
  3. Oletteko jo tiedustelleet Oskariverkostolta mielipidettä kyseisten toimintojen kehittämisestä Oskariin yhteiskäyttöisiksi? Mitä kommentteja tähän liittyen on tullut heidän suunnaltaan? VASTAUS: Oskari yhteisöä on etukäteen tiedotettu hankkeen kehittämistoimenpiteistä ja kyselty asioita siihen liittyen. Tampereen yliopisto ei kuitenkaan kuulu Oskarin ydinryhmään, joten ainakin alkuvaiheessa toiminteet tulevat olemaan erillisiä kehityspaketteja, ellei tarjouksen antajalla ole siihen jo tiedossa olevaa ratkaisua.
  4. Minkälaista on Trimblen satokartoittimen data? Saisiko tästä jotain esimerkkejä nähtäväksi? Sisältääkö se geometriatietoja? VASTAUS: Selvitämme, että saammekko testidataa jaettavaksi siitä kiinnostuneille. Data sisältää geometriatietoja ja attribuuttidataa.
  5. Tarjouksen sisällön ja laadun painoarvo on 50 %. Voitteko tarkemmin avata, mitä asioita arvostatte tarjouksessa? VASTAUS: Toivomme peltodataan tulevan hyvä lataustoiminto, joka mahdollistaa sekä drooni-datojen että myös satokartoittimen datojen tuonnin uusiksi kerroksiksi palveluun. Arvostamme käyttäjänäkökulmaa eli lataus on helppo ja käytännöllinen sekä toteutus mahdollistaa datojen analysoinnin toteuttaen erilaisia python koodeja. Laadukkaassa tarjouksessa on kuvattu hyvin, että miten toiminteet tullaan toteuttamaan. Arvostamme myös sitä, että totetusta pystytään hyvin jatkokehittämään, sillä peltodata-palvelu tulee pysymään tutkimuspainoitteisena vielä jatkossakin.
  6. Tarjouspyynnössä ei pyydetä esittää referenssejä, mutta kelpoisuus arvioidaan kohdan 7.1 kuvatulla tavalla. Yhtenä kelpoisuuden arviointikriteerinä on referenssit. Tuleeko referenssit toimittaa tarjouksen mukana? Arvioidaanko niiden perusteella vain kelpoisuutta, vai vaikuttavatko referenssit myös 50 %:n laatuarviointiin?  VASTAUS: Kelpoisuuteen liittyy tarjouksen antajan arviointi yrityksenä, eli onko uskottava toimija tarjouksen toteuttajaksi. Referenssit ovat hyvä keino todentaa osaamistaan, mutta ne eivät ole pakollisia, jos yritys on muutoin todennettavissa kelpoisuudeltaan esittämänsä tarjouksen toteuttajaksi. Mahdolliset referenssit liittyvät vain kelpoisuuden mittaamiseen.
  7. Tarjouksen laadinta-aika ajoittuu vilkkaimmalle kesälomakaudelle. Jotta tilaaja saa laadukkaampia tarjouksia, onko mahdollista pidentää tarjouksen jättöaikaa esim. kahdella viikolla? VASTAUS:  Valitettavasti tarjouspyynnön valmistelu venähti ja osui hieman huonoon ajankohtaan. Ilmoittelemme mahdollisimman pian tällä sivulla, somessa ja jo kontaktia ottaneille, jos tähän tehdään muutoksia.
  8. Mikä versio Oskarista teillä on käytössä? Onko jotain räätälöityjä osia kehitettynä kirjautuneille käyttäjille jo ennestään, vai onko kaikki palvelussanne olevat nykyiset osat Oskarin versionhallinnassa? VASTAUS:  Peltodatan tuotantopalvelimeen on asennettu helmikuussa 2019 uusin Oskarin versio. Mitään räätälöityjä ratkaisuja ei ole tuotantopalvelimella.
  9. Millainen palvelinrakenne teillä on ja mitä palvelimia käytössä? VASTAUS:  Palvelimia löytyy kaksi. Ensimmäinen palvelin pyörittää peltodata.fi palvelua, joka sijaitsee fyysisesti hyvin suojatussa paikassa. Palvelin on hankittu vuoden vaihteessa, joten se on teknisesti täysin uusi. Asennus on tehty virtualisoidulle osiolle eli käytännössä palvelimessa on virtuaalipalvelinalusta asennettuna. Toinen on testipalvelin, joka sijaitsee Tampereen yliopiston laboratorio tiloissa ja on palvelimeltaan jo tosi vanha. Tarvittaessa voidaan antaa tarkempiakin speksejä palvelimista, jos tarpeen.
  10. Voidaanko projektissa käyttää olemassaolevaa rajapintapalvelinta, jolla julkaistaan käyttäjäkohtaiset satoennuste- ja satokarttatasot vai tuleeko tarjouksessa huomioida tällaisen rajapintapalvelimen asentaminen ja konfigurointi? VASTAUS: Kaikki toiminteet tulevat peltodata.fi-palvelimelle.
  11. Onko teillä olemassa valmis ratkaisu satoennuste- ja satokarttadatan jakeluun, jolla huolehditaan, että käyttäjät näkevät vain omat tietonsa? VASTAUS: Automatisoitua käyttäjätunnuksen luontia ei vielä ole käytössä. Tällä hetkellä tunnukset on tehty hankkeen toimesta, joilla hallitaan datojen näkyvyys. Karttojen julkaisu tapahtuu peltodata-palvelussa.
  12. Minne alkuperäiset droonikuvat on tarkoitus tallentaa? VASTAUS: Alkuperäiset datat tulisi tallentaa peltodata-palvelimelle, jonka toteutukseen tulisi esittää tarjouksessa ratkaisu, jotta esitetty tarjouspyyntö toteutuu.
  13. Onko oletus, että mahdollista pienempää tuntiveloitusperusteista kehitystyötä tullaan projektin jälkeen tilaamaan? Olisiko kehitystyö mahdollisesti jatkuvaa vai satunnaista? VASTAUS:  MIKÄ DATA -hankkeen aikana tarvitaan yksittäisiä pienempiä kehitystoimenpiteitä. Todennäköisesti on tulossa jatkohanke, mutta kilpailutus joudutaan tekemään uudestaan, koska kilpailutukset ovat tietääkseni hankekohtaisia.

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Maaperän ominaisuuksien selvittäminen Veristechin ja Geocartan avulla

Pellonpiennar-tilaisuus

Tervetuloa MIKÄ DATA -hankkeen pellonpiennar-tilaisuuteen, jossa pidetään Veristechin ja Geocartan työnäytös. Laitteilla selvitetään yhteensä 100ha alueelta peltojen ominaisuuksia perustuen sähkönjohtavuuteen perustuvilla antureilla, erikoiskameralla, ph-anturilla sekä referenssi maanäyttein.

Ohjelma sisältää työnäytöksen pellon reunalta, ja koneiden esittelyn. Tämän jälkeen esityksiä laitteista, datoista ja hankkeesta. Alustavasti on suunniteltu, että työnäytökseen menisi aikaa puoli tunti ja sisätiloissa pidettäviin esityksiin kahvin kera 1,5h. eli yhteensä n.2h.

Paikka: Sunniemen kartano;  Suosmerentie 310, 28260 Harjunpää. Aloitetaan tapahtuma suuremman varastorakennuksen ääreltä, jonka päätyssä ovat pienet pyöreät varastot. Autoille on hyvin tilaa varastojen edessä. Siirrytään siitä kävellen pellon pientareelle, joka on hyvin lähellä. Karttalinkki: https://goo.gl/maps/PrPqGoesXZdQRkJ77.

Ajankohta: Tilaisuus on  tiistaina 30.4. klo 9.00 alkaen. Aikatauluun voi tulla muutoksia.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisessa vaaditaan tarkat yhteystiedot, jotta mahdolliset muutokset voidaan ilmoittaa osallistujille. Tampereen yliopiston käytänteiden mukaisesti yhteystietoja ei tulla käyttämään mihinkään muuhun kuin tilaisuuteen ilmoittautumiseen (tietosuojailmoitus).

Esitysmateriaali:

Thomas Pitrat, Geocarta and data examples 

Data esimerkki veristechin laitteella.

Kuvia ja tallenteita:

 

 

 

 

 

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

MIKÄ DATA -työpaja 5.11.2018

MIKÄ DATA –projekti järjestää työpajan 5.11.2018 klo 11.30 Porin yliopistokeskuksessa luokassa 344 (3-kerros).

MIKÄ DATA -hankkeen työpajan aiheet ovat:

 • Työpajan esityskalvot
 • Oskari-alustan esittely, josta on syksyn aikana alettu rakentamaan omaa versiota: www.peltodata.fi
 • Kesän 2018 datojen esittelyä ja läpikäyntiä
 • Isaria – laitteiston esittely
 • Drooni-kongressin tilanne, http://drones2018.utu.fi/
 • Tekoäly-tutkimuksen esittelyä (esitys englanniksi, mutta käännetään tarpeen mukaan). Tämän osion esityskalvot.

Seuraavaksi työpajan ajankohdaksi sovittiin: 6.2.2019, klo 10.00. TTY:n tiloissa. Myös etäyhteydellä mahdollista osallistua, mutta linkki kysyttävä hyvissä ajoin työpajan vetäjältä.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Työpaja, satokartoittimen kalibrointi

MIKÄ DATA -hankkeen satokartoittimen kalibroinnin työpaja 6.8.2018, klo 10.00, Mattilan tila

Työpajan tavoitteena on käydä läpi satokartoittimen toimintaa ja sen kalibrointia, jotta MIKÄ DATA -hankkeessa pystytään mahdollisimman hyvin tutkimaan peltoihin liittyvää dataa. Satokartoittimen data on tärkeimipiä datoja hankkeen näkökulmasta.

Työpajassa keskitytään asennuksen tarkistamiseen, kerran kaudessa käytäviin asioihin, lajikkeen vaihdoksiin, puinnin aikana suoritettaviin asioihin ja jälkikäteen käytäviin asioihin. Lisäksi hankkeen kannalta on varmistaa myös satokartoittimen ulossaanti järjestelmästä. Tarkka listaus eri toimenpiteistä löytyy Johannes Tiusasen tekemästä dokumentista.

MIKÄ DATA -hankkeessa satokartoittimeen liittyviä haasteita on tullut esiin useita:

 • GPS-sijainti heittelee, mutta sitä voitaisiin korjata rengasanturitiedoilla tai tarkkuus-gps-laitteistoin
 • Lohko on voitu puida useassa osassa, jolloin datojen yhdistely on hankaloitunut, tai ajo on koostunut useista lohkoista.
 • Kesällä 2017, kosteusantureista saatava tieto leikkaantui tietyssä kohtaa, jolloin todellinen kosteus jäi epäselväksi. Tämä vaikuttaa todellisen sadon määrän laskentaan.
 • Lajikkeen vaihdosta ei aina tietoa datassa.
 • Ajoja ja lohkoja nimetty kutsumanimillä, ei virallisella lohkonumerolla.
 • Datan avaamiseen tarvitaan farmworks-ohjelma, eli datan algoritmit ovat suljettuja.
Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Open Data Afterwork, Turku, 30.3.2017

Open Data Afterworkin teemana (30.3.2017) oli data, data-analytiikka ja avoin Satakunta. Puhujiksi oli kutsuttu Tampereen teknilllisen yliopiston tutkijoita, Porin yliopistokeskuksesta.

Ohjelma:

 • Petri Linna: MOOC-kurssien mahdollisuudet yrityksissä ja yritysten datan avauksen ekosysteemit. PDF.
 • Janne Harjamäki: Data-analytiikan osaamiskeskittymä ja sen verkosto. Jannen osion taltiointi tulee: www.datatiede.fi-sivustolle. Katso myös Jannen laajempi artikkeli teemasta.

Lisälukemista avoimuudesta ja alustaekosysteemeistä: https://vttblog.com/tag/alustatalous/

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

EIP-infotilaisuus 10.3.2017

EIP-infotilaisuus 10.3.2017, Säätytalo

MIKÄ DATA -hanke oli maa- ja metsätalousministeriön EIP-infotilaisuudessa, esittelemässä omassa puheenvuorossaan
MIKÄ DATA -hankkeen suunnitteluprosessia ja sidosryhmien muodostumista.

Taltiointi kokonaisuudessaan löytyy YouTubesta:

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

MIKÄ DATA -hankkeen aloitustilaisuus, 20.1.2017

MIKÄ DATA -hankkeen aloitustilaisuus järjestetään 20.1.2017 Porin yliopistokeskuksessa klo 9.00 alkaen, LK327.  Aamupäivän osiossa esitellään hanke ja siihen liittyviä teemoja. Iltapäivän työpajassa käydään läpi hankkeen toimenpiteiden aloittaminen. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Ohjelma:

Aamupäivän osio 9.00-11.00

  • Esittäytyminen
  • Hankkeen esittely, Tampereen teknillinen yliopisto, Petri Linna (pdf)

  • Satokartoitin
    • Sampo Rosenlew
    • Satokartoitin viljelijän näkökulmasta, Johannes Tiusanen

  • Satelliitti data ja GIS-järjestelmät, Tampereen teknillinen yliopisto, Tarmo Lipping

  • ProAgria Länsi-Suomi

  • Maatilojen data-analysointi, TwinSpark,  Harri Juntunen (pdf)

  • Peltojen kuvaus, Metsälinkki Oy, Juuso Hiedanpää

Ruokailu 11.00-12.00

Työpaja 12.00 – 14.00

 • Lohkojen valinta pilottiin

  • Mitkä lohkot kannattaa valita?
  • Mitkä lohkot osuvat satelliittikuviin?
 • Satokartoittimen data

  • Miten varmistetaan datan saanti tulevina kesinä?
 • Maaperänäytteet
  • Vanhat maaperänäytteet, onko sijaintitieto mukana?
  • Miten jatkossa varmistetaan paikkatieto?
  • Tarvitseeko lohkoilta ottaa maaperänäytteitä?
 • Viljelykiertosuunnitelma

  • Lohkokohtainen data, onko mahdollista saada pilottikohteilta?
 • Satelliittikuvaus

  • Milloin kannattaa tilata satelliittidata?
Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail