Aihearkisto: TapahtumienDigiloikka

Tapahtumien digiloikka, loppuraportti

Tapahtumien digiloikka -hanke oli menestys!

Hankkeen vaiheet ja tulokset löytyvät hankkeen loppuraportista.

Hankkeen pilottien tarkemmat selvitykset löytyvät alla olevista linkkeistä.

Hankkeen projektipäällikönä kiitän ja kummarran loistavastava yhteistyöstä lukuisten eri tahojen kanssa.

Satakuntaevents palvelu toimii ja kehittyy Porin kaupungin toimesta, joten sinne  lisäämään satakunnan tapahtumia, jotta ne automaattisesti leviävät jatkossa eri sovelluksiin ja palveluihin.

Lue myös Satakuntaliiton Verkkolehti Satasessa julkaistu juttu hankkeesta.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

TapahtumaTinder, 5.6.2018

Satakunnan tapahtumat yhteisesti jakoon

Aika ja paikka: tiistai 5.6.2018 klo 9 – 12, Porin yliopistokeskus, auditorio 125.

Kenelle: Satakunnan kunnille sekä matkailu- ja kulttuurialan toimijoille.

Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia jakaa ja yhdistää tietoa. Porin kaupunki uusii tapahtumakalenterinsa ja samalla tapahtumatietopalvelu laajenee koko Satakunnan laajuiseksi. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa tapahtumien tiedot syötetään vain yhteen palveluun, josta ne saa suodatettua eri sivustoille tai sovelluksille. Helppoa, vai mitä?

TapahtumaTinder-tilaisuudessa kuulet Porin kaupungin uudesta maakunnan kattavasta tapahtumatietopalvelusta ja miten sinne laitetaan tapahtumatietoa. Tilaisuudessa esitellään pilotteja, jotka hyödyntävät tapahtumatietopalvelun tietoa, sekä esitellään myös muita matkailuun liittyviä sovelluksia. Porin Jazz on paikalla kertomassa yritysyhteistyöstä ja sen mahdollisuuksista tapahtumille.

Tilaisuus on suunnattu Satakunnan kunnille sekä matkailu- ja kulttuurialan toimijoille. Jokaisen kunnan on mahdollisuus pitää tilaisuudessa omien tapahtumiensa esittely. Esittelyn tavoitteena on jakaa tapahtumatietoa toisille kunnille, edistää yhteistyötä tapahtumatuotannoissa, sekä estää päällekkäisyyksiä tapahtumien ajankohdissa. Löydä oma tapahtumakumppanisi!

Ohjelma:

klo 9.00 – 10.00

  • Tapahtuman avaus, Kati Fager, IGDA

  • Tapahtumien Digiloikan esittely, Petri Linna, Tampereen teknillinen yliopisto, pdf (kalvoa korjattu ja päivitetty esityksen jälkeen 11.6.2018)

  • Tapahtumakannan ja rajapinnan esittely, Kai Vainio, Dyme Solutions Oy, pdf

  • Case Pori, uusi tapahtumakalenteri, Anna Kyhä-Mantere, Visit Pori, pdf

  • Pilotti-sovellusten esittely:
    • Tapahtumien hallinta, Petri Hakosalo, Hakosalo Oy, pdf

    • HansCruiserApp, Markus Suula, Dyme solution Oy & Hans Cruiser, pdf

    • EventsAi, Harri Ketamo, Headai Oy

   • Some-tapahtumat, Joni Lehdon puolesta Petri Linna, Messis
  • Case Hämeenlinna, Avoin Häme, Juha-Matti Torkkel, HAMK, pdf

klo 10.00 Kahvitauko

klo 10.20-11.40

  • Visit Pori -sovellus, Tiina Lehtonen, SuomiAreena/Asuntomessut, Porin kaupunki
  • Pori Ny -sovellus, Toni Aalto, Aline, pdf

  • Pori Jazz Ry, Sanna Grönmark, pdf

 • Kuntien tapahtumat
  • Euran kunta, Sirpa Wahlqvist
  • Ulvilan kaupunki/Leineperin ruukki, Eija Kannisto
  • Säkylän kunta, Visit pyhäjärviseutu, Niina Aitamurto
 • Avointa keskustelua sekä mahdollisuus tutustua palveluun tarkemmin

Alla olevassa kuvassa on yleisön keksimät nimiehdokkaat, jonka pohjalta palvelulle on nyt annettu nimi. Eli Satakunnan alueen tapahtumatietokanta löytyy osoitteesta  osoitteesta www.satakuntaevents.fi.

Yhteistyössä: SAMK:n Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 2, TTY:n Tapahtumien digiloikka -hanke sekä Porin kaupunki.

 

 

 

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Tapahtumatietokannan pilotit valittu

Tapahtumien digiloikka -hankkeen tapahtumatietojen ja rajapinnan hyödyntämisen pilottisovellukset on valittu. Jatkoon meni neljä pilottihakemusta, jotka olivat tuleet yrityksiltä: Headai, Dyme Solutions & Hans Cruiser, Messis ja Hakosalo. Kaiken kaikkiaan hakemuksia tuli yhdeksän. Muut hakemukset tulivat yrityksiltä: Alma,  Ubigu, Hubble, Wisenetworks ja Dyme Solutions. Tarkempaa tietoa läpimenneistä piloteista kuullaan viimeistään ensi kesänä, kun pilotit ovat valmiina käyttöön.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Pilottihaku tapahtumatietojen innovatiivisesta hyödyntämisestä

Tapahtumien digiloikka –hankkeessa toteutetaan 2-5 pilottia Satakunnan tapahtumatietokannan hyödyntämisestä. Nyt pyydämme tarjouksia tapahtumatietokantaa hyödyntävistä sovelluksista. Tarjoukset tulee jättää 1.8. – 31.8.2017 välisenä aikana. Pilottien toteuttamiseen hankkeeseen on varattu yhteensä 25 000€.

Pilottien tavoitteena on saada testattavaksi Satakunnan tapahtumakesään 2018 hyvin innovatiivisia sovelluspilotteja, jotka tulevat hyödyntämään tulevaa Satakunnan tapahtumatietokannan tapahtumatietoa, jossa on ns. Linked Events -rajapinta sovelluskehitystä varten.

Pilottien tarjouskilpailun ohjeet löytyvät osoitteesta https://www.avoinsatakunta.fi/pilottihaku/.

Hankkeen ohjausryhmä arvioi saapuneet tarjoukset ja toteutettavat pilotit valitaan syyskuun alussa.

Tapahtumien digiloikka –hanketta toteuttaa Tampereen teknillinen yliopisto ja sitä rahoittaa Satakuntaliitto Alueelliset innovaatiot ja kokeilut –rahoituksella.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Pilottihaun ohjeet

Ohjeet päivitetty 11.7.2017

Tarjouspyyntö tapahtumatietokantaa hyödyntävistä piloteista

Tapahtumien digiloikka –hankkeessa toteutetaan pilotteja Satakunnan tapahtumatietokannan hyödyntämiseksi. Nyt pyydämme tarjouksia tapahtumatietokantaa hyödyntävistä sovelluksista. Piloteilta odotetaan tapahtumatietokannan datojen hyödyntämistä innovatiivisesti.  Pilottien tulee hyödyntää Satakunnan tapahtumatietokannan dataa ja tuottaa lisäarvoa tapahtumille, tapahtumaorganisaatioille, tapahtumakävijöille tai matkailijoille. Pilotti-idea voi perustua tunnistettuihin tarpeisiin tai täysin uusiin ideoihin. Pilottien tulee olla käytettävissä vähintään 5/2018 – 9/2018. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)–rahoituksella. Hanketta toteuttaa Tampereen teknillinen yliopisto.

Aikataulu
Tarjousten jättäminen 1.8. – 31.8.2017.

Pilottien määrä
Pilotteja toteutetaan 2-5.

Pilottitarjoukset
Pilottia koskevassa tarjouksessa ilmoitetaan tarjoajan tiedot, pilotin idea, toteutusaika ja hinta. Tarjous lähetetään sähköpostitse osoitteeseen petri.linna@tut.fi, otsikko: Pilottitarjoukset/pilotin nimi. Tarjouksen voi jättää yritykset ja yhteisöt. Hankkeeseen on varattu toteutettavia pilotteja varten yhteensä 25 000 €, jonka käyttö on riippuvainen valittujen pilottien määrästä ja niiden kustannuksista.

Tarjousten arviointi
Tapahtumien digiloikka -hankkeen ohjausryhmä arvioi pilottitarjoukset tarjouspyynnössä esitettyjen valintakriteerien pohjalta.

Valintakriteerit
– Hinta 20%
– Laadulliset kriteerit 80%
– Innovatiivisuus
-Erityisteemakohdennus: pelillisyys, virtuaalisuus, semanttinen data, avoimet tietovarannot, keinoäly
– Realistisuus
– Jatkuvuus
– Toteutuksen avoimuus
– Liiketoiminnallisuus

Pilottien toteutuksen julkisuus
Pilotoitavaksi valituista sovelluksista julkaistaan pilotoinnin ja sen toteuttajan nimi. Hankkeessa toteutettujen pilotointien tulokset ovat julkisia ja niistä julkaistaan niiden idea ja toimintarakenne.

Satakunnan tapahtumatietokannan osoite
Satakunnan tapahtumatietokantaa aletaan rakentamaan kevään 2017 aikana. Palvelun osoite ilmoitetaan erikseen.  Muita jo toiminnassa olevia ovat Turun rajapinta ja sen kalenteri, Helsingin rajapinta ja sen kalenteri ja Espoon rajapinta.

Esimerkkejä data-lähteistä ja alustoista, joita voi hyödyntää piloteissa
Porin kaupunki tarjoaa avointa dataa http://palvelukartta.pori.fi/ palvelun kautta. Asuntomessualueesta on olemassa 3d -kartta ja muista Porin alueista voidaan toteuttaa Sketch up -malleja. Jossain vaiheessa on mahdollista saada avoimena datana myös bussien reaaliaikainen sijainti, jota jo hyödyntää kyyti likel -sovellus. Erilaisista datan avauksista ja alustoista voi lähettää toiveita, jos ne tässä tapauksessa liittyvät tarjotun pilotin toteuttamiseen.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Tapahtumatietokannan sovellusten ideointi, 16.5.2017

 

Tapahtumatietojen tuottajia ja käsittelijöitä löytyy Suomesta paljon. Kuntia on yli 300, joilla on kullakin omat tapahtumakalenterinsa. Tapahtumia järjestäviä organisaatioita on vaikea laskea, sillä niihin voidaan laskea niin yksittäisten isojen festivaalien järjestäjät kuin myös pienet urheiluseurat. Kansalaisten ja matkailijoiden näkökulmasta tapahtumatietoa on tällä hetkellä vaikea saada kattavasti esimerkisi joltain tietyltä alueelta.

Satakuntaan aletaan rakentaa kevään aikana tapahtumatietokantaa, jonne kaikki tapahtumia järjestävät tahot Satakunnasta voivat ilmoittaa tapahtumansa ilmaiseksi. Taustalla on erittäin merkittävä kehitysaskel saada valtakunnan tasolla tapahtumatiedot samaan formaattiin ja avoimeen jakelutapaan. Yhtenäinen toteutustapa mahdollistaa merkittäviä etuja tapahtumaorganisaatioille, sovelluskehittäjille, kansalaisille ja matkailijoille. Esimerkkejä tapahtumatiedon hyödyntäjistä löytyy esim. Helsinki Region Infosharesta.

Työpajassa kehitetään ideoita, jotka hyödyntäisivät tulevan Satakunnan tapahtumatietokannan dataa. Tapahtumassa julkaistaan pilottihaun ohjeet ja aikataulutus, jonka kautta hyväksyttyjä ideoita voi lähteä toteuttamaan.

Tilaisuuteen toivotaan osallistuvan ohjelmistokehittäjiä ja tapahtumaorganisaatioiden edustajia, jotta kehitystarpeet ja toteuttajat kohtaisivat. Tapahtumaorganisaatioiden edustajia toivotaan tuomaan mukanaan kehitysideoita tai haasteita, joita olisi tarve ratkaista.

Paikka ja aika 16.5.2017 klo 13.00 – 15.00, Porin yliopistokeskus, luokka 334-336.

Ohjelma

 • 13.00 Tilaisuuden avaus, hankkeen esittely ja pilottihaun ohjeet, Petri Linna, TTY

  • 13.10 Tapahtumatietokannan rakentamisen tilannekatsaus, Heikki Haaparanta, Porin kaupunki

  • 13.20 Innovoinnin ja ideoiden herättelyä, Markko Mikkola, SAMK. (Tämän sivun lopussa on listausta, joidenkin osallistuneiden jakamista ideoista.)

 • 14.00 Katsaus Turun tapahtumatietokantaan, Juha Pulmuranta, Varsinais-Suomen Liitto

 • 14.10. Ajatar-hankkeen tulevan arviointityökalun esittelyä
 • 14.15 -15.00 Vapaata keskustelua aiheesta

Tapahtumaorganisaatioiden on mahdollista saada tietoteknistä apua tapahtumatietojen automatisointia varten. Ilmoita kiinnostus ilmoittautumislomakkeella tai ole yhteydessä tapahtuman järjestäjiin.

Lisätietoa aiheesta

Työpajan järjestävät Tapahtumien digiloikka -hanke, jolla edistetään tapahtumatietojen jakamista. Hanke on TEM:n Aiko-rahoitusta, jota koordinoi Satakunnassa Satakuntaliitto. Toisena järjestäjänä on Ajatar-hanke, jonka osatavoitteena on edistää avoimen datan käyttöä liiketoiminnallisesti.

Työpajan jälkeen oli mahdollista lähettää järjestäjälle Markon esityksestä nousseet ideat/ajatukset. Alle on listattu muutaman osallistujan antamat tiedot järjestäjän osittain muokkaamina:

Tinder:  Harrastajat yhteen, jalkapalloilijat, ulkomaalaiset, samasta asiasta kiinnostuneet.
Kuka tahansa saa ja pitäisi tehdä omia tapahtumia. Älykäs tietojen valikointi profiiliin liittyen. Sijainnin mukaan tapahtumia ehdottava sovellus.

Videoklippi: Tapahtuman tallenne tai esittely, video tapahtumapaikasta tai järjestäjistä tai muuta infoa jolla kävijä innostuu. Jokainen jakaa tapahtumasta jonkinlaisen ennakkoklipin. Näytetään klippejä edellisen vuoden tapahtumista – kannattaako sinne mennä, onko se tylsä, käyttäisi youtubea hyväksi?

Kojetaulu: Yhdestä paikasta löytää kaikki Porin tapahtumat. Ja Satakunnan, ja nämä voisi yhdistyä lähialueen tapahtumiin. Jonkinlainen mittari mistä näkee kuinka paljon tapahtumaan on menossa porukkaa, tässä tapahtuu Kickstarter-efekti. Mukautettava käyttöliittymä tapahtumatietojen katseluun, käyttäjä voisi valita tarjolla olevista teemoista omanlaisensa. teemoja saisi tuottaa vapaasti (maksulla ja ilman).  Autossa vois laittaa kännykän ”kojetaululle” josta saa tapahtuma vinkkejä, joita osuu matkan varrelle.

Top10-lista: Suosituimmat tapahtumat, järjestäjän, paikan, aiheen yms. mukaan (tarvitsee tilastotietoja, kävijät/klikkitietoja).  Mitkä ovat tämänhetkiset top 10 tapahtumat porissa – tänä vuonna, tässä kuussa, tällä viikolla? Mitkä ovat saaneet parhaat arvostelut? Miten yritykset voivat maksaa näkyvyydestä tapahtumasivustolle pysyäkseen top10-kärjessä? Eri ihmiset voivat tehdä omia top10-listojaan. Kategorisoidut ranking taulukot (es. perhetapahtumat, pariskunnat jne), parhaat, suosituimmat tapahtumat. Kojetaulu jossa 10 parasta tapahtumaa eri kategorioittain. Parhaat personoidut osumat. Eniten haetut.

Yllätys: Keinöälyn käyttö, uudet ehdotukset, monivalinta, ’yllätyskyykky’.  “Tule tähän tapahtumaan ja löydä uusi yllätys”.  “Täältä tapahtumasta joka toinen voittaa yllätyksen”. Joka kerta esim. puuvillassa on hieman erilainen ja yllättävä – siksi ei halua mennä vain kerran. Tapahtuma kokeiluhaluisille (tapahtumamoottori arpoo ja käyttäjä joko hyväksyy tai hylkää, ei tinkimistä). Profiiliin sopimaton yllätys valinta, ”Uskallatko kokeilla uutta?”

Sarjalippu/kausikortti: Digi 10-kortti tapahtumiin – jos olet käynyt meidän tapahtumassa
ennen, saat “Pori”-pinnoja tai bonuksia.  Yhteinen Satakunnan kausikortti jolla voit saada alennusta mukaan lähtevistä tapahtumista, ne tapahtumat jotka lähtevät messiin omaavat
jonkin Tagin. Museokortti-malli tapahtumien käyttöön (kategoriat, 5 festareille 400/kesä tai vuosi). Erilaisia tapahtumia, joihin pääsy yhteisellä lipukkeella, esim. 10-kortti.

Kaupanpäällinen: Ei materiaa vaan elämys/tapahtuma. Pienet tapahtumat saavat vetoapua isommista. Ilmaisia ämpäreitä – free buckets! Sponsoreita jakamaan ilmaista kamaa pori-leimalla. Joka kolmannella kerralla kun käyt porin tapahtumissa saat kaupanpäällisen – frequent flyer bonus-tyyliin. Kannustaa ihmisiä lähtemään ulos ja pelillistää tapahtumissa käyntiä. Ajoissa ilmoittautuneille joku tapahtumahetken extra, tapahtumamuisto, kahvipulla yms. Jos otat nyt tämän tapahtuman niin saat vielä tämän kaupanpäälle.  ”Huomasitko nämä ilmaiset mahdollisuudet tapahtuma-alueen läheisyydessä esim. uimarannat, leikkipuistot…”

VIP:  Tunne olevasi erityinen, käy näissä tapahtumissa. Joka tapahtuma voisi omata oman “karakteerinsä” – tämä tapahtuma sopii punaniskoille, tämä kulttuurihattumummoille, tämä pikkulapsille – “dad friendly” -voisi olla yksi hauska.  Kun olet kerännyt tapahtumapisteitä, saat VIP-kortin jolla pääset seuraavissa tapahtumissa halvemmalla tai saat enemmän tmv. Premium-järjestelyt (oma assari), näköalapaikka tai  backstage tapahtumassa. Kootusti kaikki parhaat vipit, mitä on suomalainen vippi / teemoitetut vipit. Miten saavutat kultakortin?


Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Open Data Afterwork, Turku, 30.3.2017

Open Data Afterworkin teemana (30.3.2017) oli data, data-analytiikka ja avoin Satakunta. Puhujiksi oli kutsuttu Tampereen teknilllisen yliopiston tutkijoita, Porin yliopistokeskuksesta.

Ohjelma:

 • Petri Linna: MOOC-kurssien mahdollisuudet yrityksissä ja yritysten datan avauksen ekosysteemit. PDF.
 • Janne Harjamäki: Data-analytiikan osaamiskeskittymä ja sen verkosto. Jannen osion taltiointi tulee: www.datatiede.fi-sivustolle. Katso myös Jannen laajempi artikkeli teemasta.

Lisälukemista avoimuudesta ja alustaekosysteemeistä: https://vttblog.com/tag/alustatalous/

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail

Tapahtumatietokanta

Tampereen teknillinen yliopisto sai positiivisen hankepäätöksen 30.1.2017 tapahtumien digiloikka -hankkeelle. Hanke kuuluu TEM:n antamaan rahoitukseen alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen pilotteihin, johon Satakuntaliitto valitsee hankkeet.

Hankkeen kuvaus: www.avoinsatakunta/tapahtumiendigiloikkahanke

Hankkeen tuloksia voi jatkossa suodattaa sivustolta https://www.avoinsatakunta.fi/category/tapahtumiendigiloikka/

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail