ICT4LC

Hankkeen tuloksena syntyy itsearviointisivustoja, joiden kautta organisaatiot voivat arvioida omaa liiketoimintaansa vastuullisen tietojenkäsittelyn (Green ICT) eri näkökulmista ja suunnitella toimia sen kohentamiseen. Alla olevan listan linkeistä pääset eri itsearviointisivustoille.


ICT4LC hankkeen tavoitteena on edistää satakuntalaisten pk-yritysten ja organisaatioiden digitalisoitumista vähähiilisyys- ja energiatehokkuus huomioiden. Hankkeessa kehitetään ja demonstroidaan menetelmiä, joilla satakuntalaiset yritykset voivat itsearvioida käyttämänsä ICT:n energiatehokkuutta ja siitä aiheutuvia päästöjä. Hankkeen avulla lisätään yleistä tietämystä sähköenergian kulutuksen jakaantumisesta nykyaikaisessa tietojenkäsittely-infrastruktuurissa, jotta yritykset voisivat aiempaa tietoisemmin tehdä päätöksiä koskien ICT-ratkaisujaan.

Hankkeessa kartoitetaan, analysoidaan ja kehitetään vähähiilisyyteen ja energia-tehokkuuteen tähtääviä kansallisia sekä kansainvälisiä käytäntöjä ja menetelmiä. Selvitystyöhön pohjautuen laaditaan yrityksille, sekä myös kuntatoimijoille, työkaluja ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vähähiilisyyttä edistäviksi ja kestävää kehitystä tukeviksi energiasäästötoimiksi.

Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat organisaatioiden liiketoimintojen ja tukiprosessien energiatehokkuuden arviointityökalu, vähähiilisten – digitalisaatiota hyödyntävien – liiketoimintaprosessien suunnittelumenetelmä sekä vastuullisen ja vähähiilisen ICT:n edistäminen.


Rahoittaja: Satakuntaliitto (Suomen rakennerahasto-ohjelma)
Kesto: 1.1.2018-31.12.2020
Toteuttaja: Tampereen yliopisto, Pori

Lisätietoja:
Jari Leppäniemi, Tampereen yliopisto, Pori
etunimi.sukunimi@tuni.fi

SEIntS -tutkimusryhmä, Tampereen yliopisto
Hanketuloskortti (sivusto ei ole tällä hetkellä käytössä)
RR-tietopalvelu (EURA2014)

Tampereen yliopisto-logo
Satakuntaliitto-logo
Vipuvoimaa-logo
EAKR-logo
Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail