ICT4LC

Rahoittaja: Satakuntaliitto (Suomen rakennerahasto-ohjelma)
Kesto: 1.1.2018-31.12.2019
Toteuttaja: Tampereen teknillinen yliopisto, Pori

ICT4LC hankkeen tavoitteena on edistää satakuntalaisten pk-yritysten ja organisaatioiden digitalisoitumista vähähiilisyys- ja energiatehokkuus huomioiden. Hankkeessa kehitetään ja demonstroidaan menetelmiä, joilla satakuntalaiset yritykset voivat itsearvioida käyttämänsä ICT:n energiatehokkuutta ja siitä aiheutuvia päästöjä. Hankkeen avulla lisätään yleistä tietämystä sähköenergian kulutuksen jakaantumisesta nykyaikaisessa tietojenkäsittely-infrastruktuurissa, jotta yritykset voisivat aiempaa tietoisemmin tehdä päätöksiä koskien ICT-ratkaisujaan.

Hankkeessa kartoitetaan, analysoidaan ja kehitetään vähähiilisyyteen ja energia-tehokkuuteen tähtääviä kansallisia sekä kansainvälisiä käytäntöjä ja menetelmiä. Selvitystyöhön pohjautuen laaditaan yrityksille, sekä myös kuntatoimijoille, työkaluja ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vähähiilisyyttä edistäviksi ja kestävää kehitystä tukeviksi energiasäästötoimiksi.

Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat organisaatioiden liiketoimintojen ja tukiprosessien energiatehokkuuden arviointityökalu, vähähiilisten – digitalisaatiota hyödyntävien – liiketoimintaprosessien suunnittelumenetelmä sekä vastuullisen ja vähähiilisen ICT:n edistäminen.

Lisätietoja:
Jari Leppäniemi, TTY Pori
etunimi.sukunimi@tut.fi

   

                        

Jaa Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter