KAMU – Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja uudistumiseen

Satakuntaliitto ja EU-logot
Tampereen yliopiston ja Prizztechin logot
KAMU-hankkeen hankekuva

KAMU-hankkeen tavoitteena on nopeuttaa satakuntalaisten yritysten elpymistä poikkeusoloista ja edistää niiden vahvistumista liiketoimintojen uudistamiseen soveltuvan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotietämyksen avulla.

Yritysten ja yrityspalvelutoimijoiden kanssa järjestetään ajankohtaisiin teemoihin liittyviä kehittämis- ja verkostoitumistilaisuuksia. Kehittymishaluisten yritysten kokemia ongelmia ja kehitystarpeita sekä ratkaisumalleja kartoitetaan koko hankkeen ajan. Kartoitusten, tapaamisten ja haastattelujen perusteella luodaan liiketoiminnan uudistamista ja/tai tuotekehityksen vahvistamista tukeva toimintamalli sekä kehittämistyökalu (KAMU-sovellus). Niiden avulla yritykset ja organisaatiot voivat tehdä järjestelmällistä tilannearviointia kehittääkseen liiketoimintaansa hyödyntäen jo aiemmin muissa organisaatioissa koeteltua tutkimus- ja tuotekehitystietämystä.

Hankkeen päätoteuttajina ovat Tampereen yliopiston Porin yksikkö (SEIntS-tutkimusryhmä) ja Prizztech Oy. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut, aineistot ja toimenpiteet ovat kaikkien Satakunnassa toimivien yritysten
käytettävissä, ja niiden omiin tarpeisiin räätälöitävinä.


Hankkeen saama näkyvyys muussa mediassa

Hanke on saanut näkyvyyttä myös muissa medioissa, ja tästä linkistä pääset hankkeen uutiskokoelmasivulle.


Lisätietoja

Rahoittaja: Satakuntaliitto (Suomen rakennerahasto-ohjelma)
Kesto: 1.9.2021-31.08.2023
Toteuttajat: Tampereen yliopiston Porin yksikkö ja Prizztech Oy

Hanke-esite (PDF, A3-tuloste)

Projektipäällikkö Jari Leppäniemi, Tampereen yliopisto (Porin yksikkö)
jari.leppaniemi@tuni.fi
Projektipäällikkö Jussi Kuusiniemi, Prizztech Oy
jussi.kuusiniemi@prizz.fi

SEIntS -tutkimusryhmä (Tampereen yliopiston verkkosivusto)
Prizztech (Prizztechin verkkosivuston KAMU-projektisivu)
Satakunnan kasvun mahdollisuus -raportti (Satakuntaliiton verkkosivusto)

Jaa Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter