KAMU – Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja uudistumiseen (1.9.2021-31.08.2023)

Satakuntaliitto ja EU-logot
Tampereen yliopiston ja Prizztechin logot
KAMU-hankkeen hankekuva

KAMU-hankkeen tavoitteena on nopeuttaa satakuntalaisten yritysten elpymistä poikkeusoloista ja edistää niiden vahvistumista liiketoimintojen uudistamiseen soveltuvan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotietämyksen avulla.

Yritysten ja yrityspalvelutoimijoiden kanssa järjestetään ajankohtaisiin teemoihin liittyviä kehittämis- ja verkostoitumistilaisuuksia. Kehittymishaluisten yritysten kokemia ongelmia ja kehitystarpeita sekä ratkaisumalleja kartoitetaan koko hankkeen ajan. Kartoitusten, tapaamisten ja haastattelujen perusteella luodaan liiketoiminnan uudistamista ja/tai tuotekehityksen vahvistamista tukeva toimintamalli sekä kehittämistyökalu (KAMU-sovellus). Niiden avulla yritykset ja organisaatiot voivat tehdä järjestelmällistä tilannearviointia kehittääkseen liiketoimintaansa hyödyntäen jo aiemmin muissa organisaatioissa koeteltua tutkimus- ja tuotekehitystietämystä.

Hankkeen päätoteuttajina ovat Tampereen yliopiston Porin yksikkö (SEIntS-tutkimusryhmä) ja Prizztech Oy. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut, aineistot ja toimenpiteet ovat kaikkien Satakunnassa toimivien yritysten käytettävissä, ja niiden omiin tarpeisiin räätälöitävinä.


Hankkeen tapahtumatarjonta

Tulossa olevat tapahtumat on esitelty tapahtumatarjonta-osiossa, ja aiemmin jo pidetyt tapahtumat löytyvät tapahtuma-arkistosta.


Hankkeen saama näkyvyys muussa mediassa

Hanke on saanut näkyvyyttä myös muissa medioissa, ja tästä linkistä pääset hankkeen uutiskokoelmasivulle.


Materiaalit

KAMU-hankkeen A4-esite tarjolla olevasta toiminnasta ja sisällöstä (PDF)
KAMU-digisuunnitelman esite (PDF)


Lisätietoja

Rahoittaja: Hankkeen rahoittajina toimivat Satakuntaliitto, REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia, sekä Tampereen yliopisto ja Prizztech Oy yhdessä alueen kuntien kanssa.

Kesto: 1.9.2021-31.08.2023
Toteuttajat: Tampereen yliopiston Porin yksikkö ja Prizztech Oy

Virallinen hanke-esite (PDF, A3-tuloste)

Projektipäällikkö Jari Leppäniemi, Tampereen yliopisto (Porin yksikkö)
jari.leppaniemi@tuni.fi
Projektipäällikkö Jussi Kuusiniemi, Prizztech Oy
jussi.kuusiniemi@prizz.fi, 044 538 4501

SEIntS -tutkimusryhmä (Tampereen yliopiston verkkosivusto)
Prizztech (Prizztechin verkkosivuston KAMU-projektisivu)
Satakunnan kasvun mahdollisuus -raportti (Satakuntaliiton verkkosivusto)

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail