Kasku-hanke

KASKU -hankkeessa on tavoitteena kehittää uusia toimintamalleja turvaamaan yliopistollisen koulutuksen jatkuvuutta ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistumista Satakunnassa.  Maakunnan kansainväliselle menestymiselle on merkittävää etua alueen koulutuksen ja elinkeinoelämän vahvasta vuorovaikutuksesta.

KASKU on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella toteutettava hanke.
Rahoittaja: Satakuntaliitto
Kesto: 3.9.2014-31.8.2017

Hankkeen kehittämistyö kohdistuu seuraaviin aiheisiin, joista jokaista työstetään omana työpakettinaan ja joista jokaisella on oma vetäjänsä työryhmineen:

  • Massiivisten avoimien verkkokurssien (Massive Open Online Course, MOOC) hyödyntäminen (työpaketti 1, vetäjä timo.makinen@tut.fi )
  • Verkko-opetustuotannon ja oppilaitosyhteistyön lisääminen (työpaketti 2, vetäjä harri.keto@tut.fi)
  • Monimuoto-opetuksen kehittäminen uusien oppimiskäsitysten mukaisin menetelmin (työpaketti 3, vetäjä petri.linna@tut.fi)
  • Kansainvälisen opiskelija- ja tutkijavaihdon vahvistaminen (työpaketti 4, vetäjä kimmo.ahonen@tut.fi)

Massiiviset avoimet verkkokurssit (MOOC)
Massiiviset avoimet verkkokurssit (MOOC) -työpaketin kehittämistyön yhteydessä testataan kansainvälisen MOOC-tarjonnan hyödyntämistapoja. Vapaasti käytettäviä avoimia resursseja pilotoidaan TTY:n Porin laitoksen tutkintokoulutuksen opintojaksojen toteutuksessa. Tavoitteena on kehittää MOOCien ja muiden avoimien resurssien tehokasta hyödyntämistä yliopisto-opiskelussa sekä mahdollisuuksien mukaan myös yrityksille suunnatuissa koulutuksissa. Lisäksi selvitetään oman oppimateriaalin avaamista julkiseen käyttöön.

Verkko-opetustuotanto ja oppilaitosyhteistyö
Verkko-opetustuotanto ja oppilaitosyhteistyö -työpaketin tavoitteisiin sisältyy verkko-opetuksen kehittäminen yhä opiskelijalähtöisemmäksi ja joustavammaksi opetusmuodoksi. Osan työpaketista muodostaa verkko-opetuspainotteisen oppilaitosyhteistyön laajentaminen yliopistokeskuksessa sekä mahdollisesti lisäksi Satakunnan ammattikorkeakouluun ja Satakunnan lukioihin. Työpaketissa selvitetään myös mahdollisuuksia tuottaa alueen yrityksille verkossa olevaa tarjontaa yritysten kehittämistarpeiden tukemiseksi.

Monimuoto-opetuksen menetelmät
Monimuoto-opetuksen menetelmät -työpaketissa vertaillaan erilaisia uusiin oppimiskäsityksiin perustuvia opetusmenetelmiä ja testataan niitä opetuksessa. Saatujen kokemusten ja tulosten perusteella arvioidaan kunkin menetelmän toimivuutta ja soveltuvuutta opetukseen sekä vaikutusta oppimistuloksiin. Monimuoto-opetuksen (blended learning) on yleensä todettu johtavan parempiin oppimistuloksiin kuin perinteisen opetuksen.Tavoitteena on kehittää tutkintokoulutukseen opetuksen erityispiirteet huomioiva, monimuotoinen opetusmenetelmäkokonaisuus.

Kansainvälinen opiskelija- ja tutkijavaihto
Kansainvälinen opiskelija- ja tutkijavaihto -työpaketissa tavoitteena on vahvistaa yliopistokeskuksen kansainvälistä opiskelija- ja tutkijavaihtoa sekä opetustarjontaa. Koko Suomen korkeakoulujärjestelmän kehittämisstrategian kannalta kansainvälisyyden kasvua pidetään välttämättömänä. Kasvu voi toteutua vain yhteistyöllä. Työpaketin toimintaan sisältyykin merkittävää yhteistyötä mm. Satakunnan korkeakoululaitoksen kv-ryhmän ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Myös Team Satakunta -verkoston kehittäjäorganisaatioiden kanssa tehdään yhteistyötä ja pyritään vaikuttamaan Satakunnan yritysten kansainvälistymisen lisääntymiseen.

 

eu vipuvoimaa 2014_2020                    alue

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail