KIEMI

Vähemmällä enemmän – Kohti kiinteistöjen energiaminimiä (KIEMI) 1.1.2019-31.12.2022

KIEMI-hankkeen tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta löytämällä kunkin kiinteistön käyttötarkoitukseen sopiva ”energiaminimi” uusien ja innovatiivisten teknisten ratkaisujen avulla. Hankkeessa keskitytään erityisesti vanhempaan kiinteistökantaan, joka on lämpöenergiatehokkuudeltaan heikompaa, ja jossa on siten suurin energiansäästöpotentiaali. Hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan siirrettäviä ja kustannustehokkaita teknisiä sovelluksia ja menetelmiä, joita hyödyntämällä mahdollistetaan energiansäästö olemassa olevissa vanhoissa kiinteistöissä. Kiinteistön energiatehokkuuden parantumisesta saatavan kustannussäästön lisäksi menetelmien avulla voidaan parantaa asukkaiden ja käyttäjien olosuhdekokemuksia.

Hankkeen keskeiset tulokset muodostuvat sarjasta Proof-of-Concept -prototyyppejä ja -järjestelmiä, joiden avulla on mahdollista muodostaa erityyppisiin käyttötilanteisiin sopivia kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia avoimia ja modulaarisia ratkaisuja. Hankkeessa pilotoitavien prototyyppien avulla selvitetään sekä olemassa olevien, että hankkeessa kehitettävien anturiratkaisujen käyttökelpoisuus aidoissa käyttöympäristöissä, kun pyritään selvittämään kiinteistöjen energiaminimi. Hankkeen tulosten avulla saavutetaan kustannussäästöjä vähentämällä energian käyttöä asunnoissa ja rakennusten lämmityksessä, parannetaan asumisviihtyvyyttä ja työskentelyolosuhteita sekä pienennetään kiinteistöjen käytöstä syntyvää hiilijalanjälkeä.


Hankkeen tuloksia

Kiinteistöjen energiatehokkuuden taustatekijät

Raportissa tarkastellaan KIEMI-hankkeen taustalla vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ja käsitteitä sekä esitellään kootusti hanketeemaan läheisesti liittyviä aiheita ja ilmiöitä.
Raportissa taustoitetaan kiinteistöjen energiankäyttöön ja –kulutukseen liittyviä tekijöitä ja osa-alueita. Raportissa tarkastellaan myös tekijöitä, jotka pitää huomioida kehitettäessä uusia teknologiaratkaisuja hankkeen keskiössä olevien vanhempien kiinteistöjen energiantehokkuuden parantamiseksi ja asumisviihtyvyyden lisäämiseksi.
Raportti on koostettu tutustumalla olemassa olevaan julkiseen tietoon, ja se pyrkii tarjoamaan läpileikkauksen kiinteistöjen energiatehokkuuden taustalla olevista keskeisistä tekijöistä.

Raportin ajantasainen versio on saatavilla tästä linkistä.

Asunnon käyttötottumusten mittauskysely

Asuntojen lämmitys- ja yhä useammin myös jäähdytyskustannukset muodostavat suurimman osan asuntojen energiankulutuksesta. KIEMI-hankkeen tavoitteena on löytää ja tunnistaa tapoja asuntojen energiankulutuksen minimointiin asumismukavuutta vähentämättä.

Hankkeessa toteutetulla ”käyttötottumus” -kyselyllä pyrittiin selvittämään nykyisiä käyttötottumuksia asuntojen lämmityksen ja viilennyksen suhteen. Käyttötottumusten selvittäminen on tärkeää pyrittäessä kehittämään ratkaisuja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kyselyn vastaukset on saatavilla tästä linkistä.

Porin maauimalan pilotti

Hanke toteutti olosuhdedatan visualisointiin liittyvän Proof-of-Concept kokeilun Porin maauimalassa 2020. Hankeessa kehitetty ”infonäyttö” -konsepti ja sen sisällöksi luodut ”infosivut” esittelivät maauimalan käyttäjille lämpötilatietoja saunasta, altaasta ja ulkolämpötilasta, energiakulutusvertailua maauimalan saunan ja ”kotisaunan” välillä sekä maauimalan aukioloaikoja. Pilotissa toteutetulla tiedottamisella haettiin energiansäästöä vaikuttamalla maauimalassa kävijöiden käyttäytymiseen (vaihtoehtoinen saunomistapa). Lisäksi pilotti tarjosi kokemuksia sisällön (olosuhdedata) esittämisestä ja sen teknisestä toteutuksesta. Pilotissa toteutettiin myös palautekysely infonäyttöjen vaikutuksesta maauimalan asiakkaisiin.

Infonäytön käyttökokemuskyselyn tulokset on saatavilla tästä linkistä.

Asumisen energiatehokkuuden itsearviointisivusto (ARVI)

Hanke toteutti helppokäyttöisen ja interaktiivisen asumisen energiatehokkuutta mittavan itsearviointisivuston (ARVI). Sivuston myötä omakotitalojen ja taloyhtiöiden asukkaat (ja muut talotekniikasta vastaavat tahot) voivat selvittää oman kyvykkyytensä energiatehokkaaseen asumiseen.

Arviointi käsittelee kiinteistöjen talotekniikan tuntemusta ja hallintaa sekä omien käyttötottumusten vaikutusta asumisen energiatehokkuuteen.

Tästä linkistä pääset ARVI-itsearviointisivustolle.

Asuinkerrostalojen lämmitysenergian säästöpotentiaalista Satakunnassa

Hanke toteutti energiasäästölaskelmia ja simulointeja kerrostalojen lämmitysenergian säästöpotentiaalista liittyen erilaisiin sisälämpötilamuutoksiin.

KIEMI-raportti lämmitysenergian säästöpotentiaalista Satakuntalaisissa kerrostaloissa (verkkoversio, PDF) tästä linkistä.


Hankkeen saama näkyvyys muussa mediassa

Hanke on saanut näkyvyyttä myös muissa medioissa, ja tästä linkistä pääset hankkeen uutiskokoelmasivulle.


Julkaisut

Hankkeen tuloksina on syntynyt alla listatut julkaisut. Julkaisuihin liittyvät esityskalvosarjat on saatavilla julkaisun perässä olevasta esitys-linkistä.

 1. Saari, M., Sillberg, P., Grönman, J., Rantanen, P., Jaakkola, H. & Henno, J., ”Survey of Applications for Apartment Energy Consumption Monitoring,” INES 2019 Conference, 25-27 April 2019, Gödöllő, Hungary.  [esitys (PDF)]
 2. Soini, J., Kuusisto, M., Rantanen, P., Saari, M. & Sillberg, P., ”A Study on an Evolution of a Data Collection System for Knowledge Representation,” EJC 2019 Conference, 3-7 June 2019, Lappeenranta, Finland. [esitys (PDF)]
 3. Saari, M., Sillberg, P., Grönman, J., Kuusisto, M., Rantanen, P., Jaakkola, H. & Henno, J., ”Reducing energy consumption with IoT prototyping,” Acta Polytechnica Hungarica,Volume 16, Issue Number 9, 2019.
 4. Saari, M., Rantanen, P. & Hyrynsalmi, S., ”Software hardware combination for data gathering,” IS 2020 Conference, 26-28 June 2020, Varna, Bulgaria. [esitys (PDF)]
 5. Rantanen, P. & Saari, M., ”Towards the utilization of cost-effective off-the-shelf devices for achieving energy savings in existing buildings,” IS 2020 Conference, 26-28 June 2020, Varna, Bulgaria. [esitys (PDF)]
 6. Saari, M., Soini, J., Grönman, J., Rantanen, P., Mäkinen, T. & Sillberg, P., “Modeling the Software Prototyping Process in a Research Context,” Information Modelling and Knowledge Bases XXXII, IOS Press (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; Volume XXXII), 2021. [esitys (PDF)]
 7. Saari, M., Grönman, J., Soini, J., Rantanen, P. & Mäkinen, T., “Experimenting with Means to Store and Monitor IoT based Measurement Results for Energy Saving,” 2020 43th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, 2020. [esitys (PDF)]
 8. Grönman, J., Saari, M., Vihervaara, J. & Viljanen, J., “An Open-Source Solution for Mobile Robot Based Environmental Sensing,” 2020 43th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, 2020. [esitys (PDF)]
 9. Rantanen, P., Mäkivaara, J., Saari, M., Sillberg, P. & Jaakkola, H., “Utilizing Cost-effective NB-IoT-based Sensors for Detecting Water Temperature and Flow,” 2021 IEEE 25th International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES), Budapest, Hungary, 2021. [esitys (PDF)]
 10. Nurminen, M., Saari, M. & Rantanen, P., “DataSites: a Simple Solution for Providing Building Data to Client Applications,” 2021 44th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Croatia, 2021. [esitys (PDF)]
 11. Nurminen, M., Saari, M. & Rantanen, P., “The Requirements and Challenges of Visualizing Building Data,” 2021 44th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Croatia, 2021. [esitys (PDF)]
 12. Saari M., Rantanen P., Hyrynsalmi S. & Hästbacka D. (2022) ”Framework and Development Process for IoT Data Gathering,” In: Sgurev V., Jotsov V., Kacprzyk J. (eds) Advances in Intelligent Systems Research and Innovation. Studies in Systems, Decision and Control, vol 379. Springer, Cham.
 13. Saari, M., Nurminen, M. & Rantanen, P., ”Survey of Component-Based Software Engineering within IoT Development”, 2022 45nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Croatia, 2022. [esitys (PDF)]
 14. Rantanen, P., Saari, M. & Nurminen, M., ”OSKU – an Application for Collecting User Feedback on Living Conditions in Buildings”, 2022 26th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES), Chania, Greece, 2022. [esitys (PDF)]

Lisätietoja

Rahoittaja: Satakuntaliitto (Suomen rakennerahasto-ohjelma)
Kesto: 1.1.2019-31.12.2022
Toteuttaja: Tampereen yliopisto, Porin yksikkö
Hanke-esite (PDF)

Lisätietoja:
Jari Soini, Tampereen yliopisto (Porin yksikkö)
jari.soini@tuni.fi

SEIntS -tutkimusryhmä, Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto-logo
Satakuntaliitto-logo
Vipuvoimaa-logo
EAKR-logo
Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail