MOOC-yrityspilotit

(päivitetty 23.3.2016)

17.2.2016 pidetyn aamubrunssin ja työpajan yhteydessä ilmoitimme satakuntalaisten pk-yritysten mahdollisuudesta päästä mukaan pilottiin, jossa kokeillaan MOOC-verkkokursseja apuna yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Pilotti on jo saanut myönteistä kiinnostusta alueen yritysten suunnalta, mutta käytännön järjestelyjen suhteen sekä yritysten että myös TTY:n puolelta riittää pohdittavaa ja kehitettävää.

Ideana lyhyesti: Yritys kokeilee MOOC-kurssia tai -kursseja henkilöstönsä kanssa ja TTY:n tiimi voi auttaa yritystä kurssien valitsemisen ja niiden suorittamisen kanssa. Vastineeksi TTY/Ajatar-hanke saisi yritykseltä infoa ja palautetta (kokemuksia) kurssien käyttämisestä.

TTY/Ajatar-hanke ei veloita pilotissa yritystä palveluistaan ja tuesta, mutta ei myöskään maksa yritykselle pilottiin osallistumisesta. MOOC-kursseihin liittyvä yhteistyö on myös TTY:lle uusi asia ja pilotin kautta haetaan käytännön tuntumaa siihen, miten yhteistyötä yritysten kanssa MOOC-kurssien osalta voitaisiin jatkossa kehittää.

Seuraavissa kuvissa on esitetty hahmotelmia pilottiin liittyvästä kurssien valintaprosessista ja pilotin toteutusmalleista. Lisäksi mukana on ehdotus tutustumisen toteutuksesta. Kuvausta ja toteutusmalleja päivitetään (ja tarvittaessa tarkennetaan) esiin tulleiden havaintojen ja kommenttien perusteella.

MOOC-pilotin alkutoimia osa 1/3

Alkutoimien ensimmäisessä vaiheessa TTY/Ajatar-tiimi tapaa yrityksen johtoa (tai edustajia) ja samalla esitellään MOOC-ilmiö.  Yrityksen kanssa keskustellaan koulutuksen tarpeesta ja kiinnostavista kurssiaiheista sekä kursseihin tutustumisen mahdollisuuksista ja tutustumiseen käytettävistä resursseista. Yrityksen tehtäväksi jää määrittää raamit tutustumiselle eli tavoitteet ja resurssit ja valita sopivat henkilöt tutustumista tekemään.

MOOC-pilotin alkutoimia osa 2/3

Alkutoimien toisessa vaiheessa TTY/Ajatar-tiimi esittäytyy yrityksen kurssien tutustumiseen valittujen henkilöiden kanssa ja samalla varmistetaan yrityksen laatimat raamit pilotille. Valittujen henkilöiden kanssa aloitetaan kurssitarjontaan tutustuminen ja kurssin (tai kurssien) valinta. Yrityksen henkilöiden tehtäväksi jää valita tutustumiseen sopivat kurssit. Heille annetaan myös tietopaketti kursseihin valmistautumiseen liittyvistä asioista.

MOOC-pilotin alkutoimia osa 3/3

Alkutoimien kolmannessa vaiheessa laaditaan kurssisuunnitelma(t) eli millaisella aikataululla tutustuminen tullaan tekemään ja millaista tukea TTY/Ajatar-tiimi henkilöille antaisi. Samalla varmistetaan kursseihin valmistautuminen sekä kurssien aloittaminen (kursseille kirjautuminen).

MOOC-kurssiin tutustuminen

Kurssiin tutustuminen tapahtuu pääsääntöisesti yrityksen henkilöiden itsensä suorittamana. Ryhmätyöskentely on sallittua (jopa suotavaa) ja tarvittaessa TTY/Ajatar-tiimi voi auttaa ja tukea tutustujia erilaisissa kurssin etenemiseen liittyvissä asioissa. Tutustumisen lomassa yrityksen henkilöt kirjaavat kokemuksiaan ja havaintojaan oppimispäiväkirjaan ja tuottavat siitä yhteenvedon (vähintään kurssin lopussa, mutta  riippuen kurssin laajuudesta mahdollisesti myös kurssin puolivälissä). Kursseihin tutustuessaan henkilöt voivat laatia myös ohjeistusta oman yrityksensä muille henkilöille siitä miten kurssista voidaan jatkossa saada parhaiten hyötyä (hyödyllisimmät tai tarpeellisimmat osat, käytännön tapoja yms.).

MOOC-pilotin lopputoimet

Lopputoimien yhteydessä TTY/Ajatar-tiimi kerää yhteenvedot kurssikokemuksista kursseihin tutustuneilta sekä selvitttää yrityksen kanssa yrityksen näkymyksen kursseihin tutustumisen hyödyllisyydestä ja mahdollisista jatkotoimista. TTY/Ajatar-tiimi tekee koosteen joka liitetään osaksi hankkeen tuloksista kertovaan materiaaliin.

MOOC-pilotin toteutusvaihtoehtoja

TTY/Ajatar-tiimin toteutukseen osallistumisen määrä on sovittavissa tarpeen mukaan. Yritys voi toteuttaa tutustumisen haluamallaan tavalla (esimerkiksi itsenäisesti toimiessa TTY/Ajatar-tiimin osuus on muodollinen ja yhteistyömallissa tapaamisia voi olla säännöllisesti).

Jos aihe herätti kiinnostusta, ottakaa yhteyttä ja sovitaan vaikka tapaaminen. Kerromme mielellämme lisää aiheesta.

Voit myös tutustua aiempien tapahtumien materiaaleihin ja osallistua verkkokurssien tuntemusta ja kurssitarjonnan sisältötarvetta selvittävään kyselyyn.

Lisätietoja: janne.harjamaki@tut.fi

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail