PeltoAI & BioEväät

In english.

Ilmaston muuttuminen vaikuttaa viljelyolosuhteisiin. Välillä kasvua rajoittaa kuivuus, toisinaan taas runsaat sateet ja tulvat vaikeuttavat peltoviljelyä vaikuttaen sitä kautta esimerkiksi maan rakenteeseen. Peltomaan hyvä kasvukunto eli esimerkiksi maan kosteuden, ravinteiden ja pieneliöstön tasapaino lisää viljelyn tuottavuutta.

BioEväät ja PeltoAI -hankeparissa toteutetaan käytännön toimia ja seurataan niiden toimivuutta perinteisellä näytteenotolla, mutta samalla selvitetään ja testataan myös digitaalisia mittausmenetelmiä. 

BioEväät -hankkeessa yhteistyötiloilla tehtyjen käytännön pilottien ja toimenpiteiden seurantamenetelmiä kehitetään PeltoAI -hankkeessa.

Peltomaan rakenteen ja vesitalouden parantamiseksi tehtyjen käytännön pilottien vaikutuksia tutkitaan PeltoAI -hankkeessa.

Käytettäviä menetelmiä ovat mm. kaukokartoitukset, digitaalisten mittausmenetelmien testaus, dronetarkastelut ja maaperää mittaavien laitteiden testaus. Kerätyt aineistot viedään paikkatietopohjaiseen Peltodatapalveluun, jossa eri lähteistä saatu digitaalinen tieto yhdistetään ja analysoidaan.

Käytännön toimista ja mittausteknologiasta kerätty tieto ja toimintatavat jaetaan alueen viljelijöiden tietoon seminaarien, työnäytösten, työpajojen ja koulutusten välityksellä.

Hankkeita hallinnoi Pyhäjärvi-insitituutti. Hanke-esite.

Toteutusaika: 1.5.2019-31.12.2021

Rahoitus:
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Satakunnan ELY-keskus (BioEväät)Euroopan aluekehitysrahasto, Satakuntaliitto (PeltoAI)

Lisätietoja:
BioEväät -hanke: Anne-Mari Ventelä, tutkimuspäällikkö, Pyhäjärvi-instituutti, anne-mari.ventela@pji.fi, 050 370 2919
PeltoAI -hanke:Petri Linna, projektipäällikkö, Tampereen yliopisto, petri.linna@tuni.fi, 045 183 9630


Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail