Peltodata palvelun kehittäminen

MIKÄ DATA -hanke tulee pyytämään tarjouksia peltodata.fi palvelun kehittämiseksi. Tarjouspyyntö sisältää kolme asiaa:

1. Peltodata-alustalle kehitetään toiminto, joka mahdollistaa peltodata.fi palveluun drooni-datojen lataamisen ja niiden analysoinnin. Drooni-datat tulevat näkyviin kyseiselle käyttäjälle uutena karttatasona.

2. Peltodata-alustalle kehitetään toiminto, joka mahdollistaa peltodata-fi palveluun puimurin satokarttadatojen lataamisen ja niiden analysoinnin. Satokartta-datat tulevat näkyviin kyseiselle käyttäjälle uutena karttatasona.

3. Tarjouksessa toivotaan myös erillistä tuntihinnoittelua, mahdollisille lisätöille.

Tarjouspyynnön voit ladata tästä.

Tarjouspyynnön liitteen voit ladata tästä.

Mahdolliset yhteydenotot pyydetään ottamaan sähköpostilla petri.linna@tuni.fi. Tasapuolisen haun takaamiseksi kysymyksiä ja niiden vastauksia voidaan jakaa tällä sivulla kaikkien hakijoiden nähtäväksi.

Tarjouspyyntö julkaistu liitteineen 26.6.2019, klo 16.25. Esitieto tulevasta tarjouspyynnöstä julkaistu 24.4.2019. Mahdolliset täydennykset tulevat tämän jälkeen tämän tekstin jälkeen. Kysymykset 1-9 vastauksineen lisätty 1.7.2019

  1.  Minkä kokoisia dronekuvat tulevat olemaan? Onko näihin ajateltu jotain rajausta/maksimikokoa? VASTAUS:  Droonikuvat voivat olla kooltaan melko suuria. Esim. 10 hehtaarin pellosta tulee lähemmäs 2Gt kokoinen RGB tiedosto. Muut taajuusalueet liikkuvat muutamien kymmenien megatavujen tietämissä. Tiedostojen koko voi olla haaste. Yhtenä vaihtoehtona on viedä kantaan käsitelty kuva, joka on kooltaan paljon pienempi. Ennustemallit tarvitsevat kuitenkin alkuperäisen tiedoston, joten kannasta täytyy löytyä linkki alkuperäiseen tiedostoon. Loppukäyttäjä tuskin tarvii alkuperäistä tarkkuutta.
  2. Mitä formaattia dronekuvat tulevat olemaan? VASTAUS: Droonikuvat ovat tiff-kuvia.
  3. Oletteko jo tiedustelleet Oskariverkostolta mielipidettä kyseisten toimintojen kehittämisestä Oskariin yhteiskäyttöisiksi? Mitä kommentteja tähän liittyen on tullut heidän suunnaltaan? VASTAUS: Oskari yhteisöä on etukäteen tiedotettu hankkeen kehittämistoimenpiteistä ja kyselty asioita siihen liittyen. Tampereen yliopisto ei kuitenkaan kuulu Oskarin ydinryhmään, joten ainakin alkuvaiheessa toiminteet tulevat olemaan erillisiä kehityspaketteja, ellei tarjouksen antajalla ole siihen jo tiedossa olevaa ratkaisua.
  4. Minkälaista on Trimblen satokartoittimen data? Saisiko tästä jotain esimerkkejä nähtäväksi? Sisältääkö se geometriatietoja? VASTAUS: Selvitämme, että saammekko testidataa jaettavaksi siitä kiinnostuneille. Data sisältää geometriatietoja ja attribuuttidataa.
  5. Tarjouksen sisällön ja laadun painoarvo on 50 %. Voitteko tarkemmin avata, mitä asioita arvostatte tarjouksessa? VASTAUS: Toivomme peltodataan tulevan hyvä lataustoiminto, joka mahdollistaa sekä drooni-datojen että myös satokartoittimen datojen tuonnin uusiksi kerroksiksi palveluun. Arvostamme käyttäjänäkökulmaa eli lataus on helppo ja käytännöllinen sekä toteutus mahdollistaa datojen analysoinnin toteuttaen erilaisia python koodeja. Laadukkaassa tarjouksessa on kuvattu hyvin, että miten toiminteet tullaan toteuttamaan. Arvostamme myös sitä, että totetusta pystytään hyvin jatkokehittämään, sillä peltodata-palvelu tulee pysymään tutkimuspainoitteisena vielä jatkossakin.
  6. Tarjouspyynnössä ei pyydetä esittää referenssejä, mutta kelpoisuus arvioidaan kohdan 7.1 kuvatulla tavalla. Yhtenä kelpoisuuden arviointikriteerinä on referenssit. Tuleeko referenssit toimittaa tarjouksen mukana? Arvioidaanko niiden perusteella vain kelpoisuutta, vai vaikuttavatko referenssit myös 50 %:n laatuarviointiin?  VASTAUS: Kelpoisuuteen liittyy tarjouksen antajan arviointi yrityksenä, eli onko uskottava toimija tarjouksen toteuttajaksi. Referenssit ovat hyvä keino todentaa osaamistaan, mutta ne eivät ole pakollisia, jos yritys on muutoin todennettavissa kelpoisuudeltaan esittämänsä tarjouksen toteuttajaksi. Mahdolliset referenssit liittyvät vain kelpoisuuden mittaamiseen.
  7. Tarjouksen laadinta-aika ajoittuu vilkkaimmalle kesälomakaudelle. Jotta tilaaja saa laadukkaampia tarjouksia, onko mahdollista pidentää tarjouksen jättöaikaa esim. kahdella viikolla? VASTAUS:  Valitettavasti tarjouspyynnön valmistelu venähti ja osui hieman huonoon ajankohtaan. Ilmoittelemme mahdollisimman pian tällä sivulla, somessa ja jo kontaktia ottaneille, jos tähän tehdään muutoksia.
  8. Mikä versio Oskarista teillä on käytössä? Onko jotain räätälöityjä osia kehitettynä kirjautuneille käyttäjille jo ennestään, vai onko kaikki palvelussanne olevat nykyiset osat Oskarin versionhallinnassa? VASTAUS:  Peltodatan tuotantopalvelimeen on asennettu helmikuussa 2019 uusin Oskarin versio. Mitään räätälöityjä ratkaisuja ei ole tuotantopalvelimella.
  9. Millainen palvelinrakenne teillä on ja mitä palvelimia käytössä? VASTAUS:  Palvelimia löytyy kaksi. Ensimmäinen palvelin pyörittää peltodata.fi palvelua, joka sijaitsee fyysisesti hyvin suojatussa paikassa. Palvelin on hankittu vuoden vaihteessa, joten se on teknisesti täysin uusi. Asennus on tehty virtualisoidulle osiolle eli käytännössä palvelimessa on virtuaalipalvelinalusta asennettuna. Toinen on testipalvelin, joka sijaitsee Tampereen yliopiston laboratorio tiloissa ja on palvelimeltaan jo tosi vanha. Tarvittaessa voidaan antaa tarkempiakin speksejä palvelimista, jos tarpeen.
  10. Voidaanko projektissa käyttää olemassaolevaa rajapintapalvelinta, jolla julkaistaan käyttäjäkohtaiset satoennuste- ja satokarttatasot vai tuleeko tarjouksessa huomioida tällaisen rajapintapalvelimen asentaminen ja konfigurointi? VASTAUS: Kaikki toiminteet tulevat peltodata.fi-palvelimelle.
  11. Onko teillä olemassa valmis ratkaisu satoennuste- ja satokarttadatan jakeluun, jolla huolehditaan, että käyttäjät näkevät vain omat tietonsa? VASTAUS: Automatisoitua käyttäjätunnuksen luontia ei vielä ole käytössä. Tällä hetkellä tunnukset on tehty hankkeen toimesta, joilla hallitaan datojen näkyvyys. Karttojen julkaisu tapahtuu peltodata-palvelussa.
  12. Minne alkuperäiset droonikuvat on tarkoitus tallentaa? VASTAUS: Alkuperäiset datat tulisi tallentaa peltodata-palvelimelle, jonka toteutukseen tulisi esittää tarjouksessa ratkaisu, jotta esitetty tarjouspyyntö toteutuu.
  13. Onko oletus, että mahdollista pienempää tuntiveloitusperusteista kehitystyötä tullaan projektin jälkeen tilaamaan? Olisiko kehitystyö mahdollisesti jatkuvaa vai satunnaista? VASTAUS:  MIKÄ DATA -hankkeen aikana tarvitaan yksittäisiä pienempiä kehitystoimenpiteitä. Todennäköisesti on tulossa jatkohanke, mutta kilpailutus joudutaan tekemään uudestaan, koska kilpailutukset ovat tietääkseni hankekohtaisia.

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail