Pro gradu -tutkielma avoimen datan ansaintamalleista

Tomi Kinnarin Aalto-yliopistossa laatima,  vuonna 2013 valmistunut, tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma, Open data business models for media industry – Finnish case study, kartoittaa laajan  kenttätutkimuksen avulla  avoimen datan tarjoamia mahdollisuuksia mediayhtiöille.  Työ analysoi ensin 15 avoimen datan edelläkävijäyrityksen ansaintamallit  sekä yleisen arvoverkon, jossa yritykset toimivat. Tämän jälkeen edelläkävijöiltä kerätyt löydökset tulkitaan mediayhtiöiden näkökulmasta.

Tutkielman mukaan avoimen datan toimiala on Suomessa edelleen varhaisessa vaiheessa, mutta ensimmäisiä merkkejä kaupallisesta menestyksestä on kuitenkin nähtävissä. Yritykset voidaan jakaa viiteen profiiliin,  jotka yhdessä muodostavat avoimen tiedon arvoverkon:

  1. datan analysoijat
  2. raakadatan käsittelijät
  3. loppukäyttäjän käyttökokemuksen tarjoajat
  4. kaupalliset datan avaajat
  5. tukitoiminnot ja konsultointi

Media-alalle Kinnarin tutkielma löysi kolme mahdollisuutta hyödyntää avointa dataa: 1) käyttää avointa dataa datajournalismin lähteenä, 2) hyödyntää kolmansien osapuolten tekemiä visuaalisia tai numeerisia analyysejä uusien artikkeleiden innoittajana ja sisältönä ja 3) tavoitella kustannussäästöjä joukkoistamalla oman tiedon analysointia ja uusien käyttöliittymien luontia.

Aihetta käsitellään myös TIVIT:in (Digilenext Media -tutkimusohjelman raporteissa:

Tietovarannot on tällä hetkellä toinen Digilen avainteemoista.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail