Analyysi avoimen datan innovaatiokilpailun tunnustusta saaneista kilpailutöistä

Raportti pdf-muodossa (4.7.2014)

Tämä selvitys tehtiin Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan –hankkeen yhteydessä. Tavoitteena oli tutkia vuosina 2010-2013 avoimen datan innovaatiokilpailu Apps4Finland:iin osallistuneissa kilpailutöissä käytettyjä tietovarantoja, tekniikoita  sekä töiden käyttökohteita. Erityishuomion kohteena olivat jo kaupallisessa käytössä olevat tai kaupallistamispotentiaalia omaavat kilpailutyöt. Niistä 14 on raportissa esitelty hieman tarkemmin.

Tarkemmin analysoitavaksi valittiin 114 työtä noin 400:n joukosta. Valitut kilpailutyöt ovat niitä, jotka ovat saaneet erityishuomiota kilpailussa:  finalistit, erikoispalkintojen saajat ja yleisön suosikit. Töistä selvitettiin mm. niiden käyttämät tietovarannot, ohjelmointikielet, ohjelmakirjastot, käyttöalustat, kohderyhmät, tekijät (esim. yksityinen tai yritys) ja sovellusalueet. Käytettyjä tietovarantoja luokiteltiin eri kategorioihin, esimerkiksi ”Liikenne”, ”Matkailu”, ”Kartat ja paikannimipalvelut” ja niin edelleen. Kilpailutöitä luokiteltiin vastaavalla tavalla: niihin liitettiin asiasanoja eli tageja, kuten ”paikkatieto”, ”joukkoliikenne”, ”julkishallinto” jne. Analyysit tehtiin MS Excelillä, ja ne perustuvat muun muassa kyseisten tagien esiintymistiheyteen.

Analyysien tuloksena esiin nousi web-sovellusten suuri määrä (61% ) sekä kaupallisten sovellusten vähäisyys (9%). Suuri osa (61%) sovelluksista hyödynsi paikkatietoa, ja käytetyimpiä tietovarantoja olivat karttapalvelut Google Maps ja OpenStreetMap sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu Helsinki Region Infoshare. Tarkastelluissa töissä käytettiin yhteensä lähes kahtasataa tietovarantoa, jotka on listattu liitteenä. Huomionarvoista on myös eri tyyppisten töiden kirjo: kilpailutöiden joukossa oli toteutettujen sovellusten lisäksi runsaasti mm. visualisointeja, vasta ideatasolla olevia töitä ja datan avauksia.

1  Johdanto

1.1 Kilpailun taustaa
1.2 AVARAS – hanke
1.3 Yleistä työn sisällöstä ja kilpailutöistä
1.4 Tutkimusmenetelmät

2 Sovellusalueet

2.1 Töiden luokittelu aihepiireittäin
2.2 Kohderyhmät
2.3 Käyttökohteet
2.4 Kaupallistaminen

3 Tietovarannot

3.1 Luokitteluperusteet ja tietovarantotyyppien yleisyys
3.2 Suosituimmat tietovarannot

4 Tekniikat

4.1 Tiedonhaku tietovarannoista
4.2 Tietovarantokohtaiset rajapinnat ja rajapintatekniikat
4.3 Muut käytetyt tekniset ratkaisut

5 Yhteenveto ja arviointi

Lähteet

Liitteet

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail