Avainsana-arkisto: paikkatieto

Avoimia paikkatietovarantoja ja niihin liittyviä rajapintoja

Helsingin Messukeskuksessa 5. – 6.11.2013 järjestetyt Paikkatietomarkkinat (ks. myös Yhteenveto Paikkatietomarkkinoista (pdf)) tarjosivat runsaasti tietoa paikkatietoon liittyvistä tietovarannoista ja rajapinnoista. Seuraavassa on lyhyet kuvaukset ja linkkejä kyseisiin tietovarantoihin.

ECMWF:n (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) avoimet aineistot

 • pääsy myös API:en kautta

EU:n Copernicus-ohjelman avoimet aineistot

 • kaukokartoitusdataa: maankäyttö, maanpeitteet, kasvillisuus, vesistöt ym.

Euroopan ympäristökeskuksen avoimet aineistot ja palvelut Euroopassa 

 • laaja valikoima dataa, (interaktiivisia) karttoja, indikaattoreita ja graafeja, myös API:en kautta

Foursquare API

 • kaupunkikartta mobiilisovelluksen ja verkkosivuston muodossa
 • palvelussa voi selata lähellä sijaitsevia paikkoja ja lukea muiden käyttäjien arvosteluita niistä. Tyypillisimpiä Foursquare-kohteita ovat kaupat, ravintolat, kahvilat ja hotellit.
 • Foursquare tarjoaa avoimia rajapintoja, joilla voi näyttää tietoja Foursquare-palvelun käytöstä ja tarjouksista esimerkiksi yrityksen nettisivuilla
 • hyödyntää OpenStreetMap:ia (avoin ja vapaasti muokattava maailmankartta)

Geodeettisen laitoksen
paikannuspalvelu

 • Geodeettinen laitos alkaa tarjota avointa paikannuspalvelua
 • FinnRef: Geodeettisen laitoksen ylläpitämä pysyvien GPS-asemien verkko
 • FinnRef -data vapautuu 2014: koodipaikannuspalvelu vuoden alussa, myöhemmin mm. asemien koordinaatit
 • paikannuspalvelussa pyritään 0.5 metrin tarkkuuteen
 • kaikki data ilmaista ja vapaasti käytettävissä

Geologian tutkimuskeskuksen aineistot

 • useita karttapalveluita, aineistohakupalvelu, josta voi ladata maaperä- ja kallioperäkartta-tuotepaketteja, jne.
 • Hakku – portti Suomen geologiseen tietoon. Suomen geologiaan liittyvää paikkatietoa, dokumentteja ja metatietoja 1800-luvulta nykyhetkeen. Sekä maksullisia että ilmaisia tuotteita.
 • WMS- ja WFS-palvelut

Global Administrative Areas

 • hallinnollisia rajoja
 • ei koneluettavaa rajapintaa
 • tiedostomuodot: ESRI shapetiedosto,  ESRI personal/file geodatabase, Google Earth .kmz, R-kielen kanssa yhteensopiva muoto (SpatialPolygonsDataFrame)

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston POI- ja tapahtumadataa

 • sisällöt päivittyvät kerran vuorokaudessa ja sisältävät perustietoa pääkaupungin nähtävyyksistä, kohteista, majoitusliikkeistä, ravintoloista, ostospaikoista ja tapahtumista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 • sisällöt jaetaan xml-syötteinä

Helsingin kaupungin palauterajapinta

 • API:n kautta voi antaa Helsingin kaupungille kaupunki-infrastruktuurin korjaamiseen liittyvää palautetta, kuten esimerkiksi ilmoittaa rikkoutuneista liikennemerkeistä, katulampuista ja kuopista teissä. Rajapinnan kautta on myös mahdollista hakea muiden kaupunkilaisten antamaa palautetta.
 • JSON/XML

Helsinki Region Infoshare

 • Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu
 • monenlaista tietoa Helsingin seudusta, sen asukkaista ja palveluista: mm. tilasto- ja ennustetietoa, paikkatietoa ja erilaisia karttoja
 • tilastomuodossa oleva data on XLS-, PC-AXIS- tai CSV-muotoista.
 • kartta-aineistot ovat KML-, Esri Shape (SHP) tai MapInfo (TAB) -muodossa.
 • ohjelmointirajapintojen kautta saatava data on esimerkiksi JSON- tai XML-muodossa

HSL Live

 • Helsingin seudun raitiovaunut, metrot, junat jne. reaaliajassa
 • API

HSL:n Reittiopas API

 • aikataulu- ja reittitietoja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen
 • HTTP GET rajapinta, joka palauttaa vastauksen XML-muodossa
 • XML data dump -tiedosto, jossa koko aineisto on yhdessä tiedostossa

Ilmatieteen laitoksen avoimet aineistot

 • sää-, meri- ja ilmastohavaintoja (ilmastohavainnot vuodesta 1959, meriveden korkeushavainnot vuodesta 1971, aaltohavainnot vuodesta 2005)
 • säätutkakuvia ja salamahavaintoja
 • kansallisen sääennuste- ja merimallien tietoja
 • WMS- ja WFS-palvelut saatavilla

Lounaispaikka

 • Lounais-Suomen paikkatietokeskuksen Lounais-Suomeen liittyviä avoimia datoja, mm. WMS-palveluina

Maanmittauslaitoksen avoimet aineistot

 • laserkeilausaineisto, kiintopisteet, korkeusmallit , korkeusvyöhykerasteri, kuntajako, ilmakuvat ja ortokuvat, maastotietokanta, maastokartat, nimistö, peruskarttarasteri, taustakarttasarja, tienimet, vinovalovarjosterasteri, yleiskartat
 • WMS/WFS/REST-rajapinnat

Metsäntutkimuslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelu

 • metsävarakarttoja,  jotka kuvaavat mm. metsien puuston määrää (tilavuus, biomassa…), rakennetta ja lajistoa
 • rasterituotteiden formaatti on GeoTIFF ja ne ovat ladattavissa utm200-karttalehtijaon mukaisina alueina

Natural Earth

 • maantieteellistä karttadataa vektori- ja rasterimuodoissa eri mittakaavoissa: esim. hallinnollisia rajoja, maanpeitedataa, aikavyöhykkeet, satamat, lentokentät…
 • ei koneluettavaa rajapintaa
 • tiedostomuodot: ESRI shapetiedosto ja paikkatiedon sisältävä TIFF

omi vfd

 • lähes reaaliaikaisia satelliittimittauksia pohjoiselta pallonpuoliskolta. Mittaukset ovat OMI (Ozone Monitoring Instrument) -mittalaitteen tekemiä ja tulevat jakoon n. 15 min kuluttua satelliitin ylilennosta.
 • otsoni-, SO2-, UV-indeksi-, UV-päiväannos-, pilvisyys- ja aerosolituotteet sekä yksittäisinä mittauksina että yhdistelmäkuvina
 • OMI:ssa ovat mukana Ilmatieteen laitos, KNMI (Alankomaiden meteorologinen instituutti) ja NASA
 • ei koneluettavaa rajapintaa

OpenWeatherMap

 • monipuolista, avointa säädataa, myös API:n kautta

Paikkatietohakemisto

 • Maanmittauslaitoksen ylläpitämä hakupalvelu, jolla käyttäjä voi hakea paikkatietoaineistojen, paikkatietoaineistosarjojen ja paikkatietopalvelujen metatietoja erilaisten hakuehtojen avulla

Paikkatietoikkuna

 • julkinen, kaikille avoin ja maksuton verkkosivusto, jonne on koottu paikkatietoa ja asiaa paikkatiedosta
 • karttaikkunassa on katseltavissa lähes 400 karttatasoa eri organisaatioilta
 • Metatietohaussa voit etsiä tietoa paikkatietoaineistoista ja -palveluista. Karttaikkunassa voit katsella karttoja ja selailla paikkatietoja. Karttajulkaisun avulla voit määritellä kartan julkaistavaksi omilla nettisivuillasi.

 • Inspire-osioon on koottu tietoa paikkatiedon tuottajia velvoittavan Inspire-direktiivin toimeenpanosta, Inspire-verkoston toiminnasta sekä tarjolla olevasta Inspire-aiheisesta koulutuksesta.

Spatineo Directory

 • palvelussa voi etsiä ja vertailla maailman paikkatietolähteitä, niiden tietotarjontaa, käytettävyyttä sekä luotettavuutta. Tietokannassa yli 20 000 paikkatietopalvelua ja lähes 500 000 paikkatietoaineistoa eri puolilta maailmaa – myös kaikki Suomen avoimet paikkatietolähteet.
 • jokaisestä lähteestä löytyy mm. metatiedot, sisältökuvaukset, linkki tekniseen rajapintaan, reaaliaikaiseen monitorointiin perustuva luotettavuustieto sekä mahdollisuus kommentointiin ja keskusteluihin

SYKE:n WMS-rajapintapalvelut 

 • Valuma-aluejako ja uomaverkosto
 • Luonnonsuojelualueet ja Natura-aineistot
 • Järvien syvyysaineistot
 • Pohjavesialueet
 • Corine Land Cover -aineistot
 • Image-mosaiikit
 • Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat ja vesienhoitoalueet
 • Uimavesidirektiivin mukaiset uimarannat sekä maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet
 • Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja suokasvillisuusvyöhykkeet
 • Tulvariskialueet ja tulvavaaravyöhykkeet
 • Hydrologiset havaintopaikat, vesienhoitoalueiden pintavesien seurantapaikat 2010 ja vesienhoitoalueiden pohjavesien seurantapaikat 2010

Tampereen kaupungin avoimia datoja

 • WMS- ja WFS -rajapinnat, paljon eri tiedostomuotoja

Tieinfo API

 • ajantasaista tietoa pääteiden liikenteen sujuvuudesta (ruuhkatieto), tiedotteista (esim. tietyöt, onnettomuudet, poikkeustilanteet) ja liikennesäästä (esim. lämpötila, sademäärä, tien pinta)

Tilastokeskuksen Inspire-aineistot
ja rajapintapalvelut

TK:n aineistot:

 • Tilastointialueet: Suuralueet, maakunnat, seutukunnat, Avit, Elyt, kunnat. Ruudut (1km x 1km)
 • Väestö: Väestöruudut (väestömäärä, sukupuoli, ikäryhmä); Väestö alueittain (väestömäärä, sukupuoli, ikäryhmä)
 • Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut: Oppilaitokset: Peruskoulut, lukiot ja yhtenäiskoulut (sijainti, nimi)
 • Tuotanto- ja teollisuuslaitokset: Yli 10 hengen toimipaikat (sijainti, toimiala)
 • WMS/WFS/Atom
 • myös Paikkatietoikkunasta löytyvät linkit Tilastokeskuksen palveluihin

 Vesinetti

 • kaikille Suomen vesien tilasta kiinnostuneille ihmisille suunniteltu karttapalvelu
 • järviä, jokia ja rannikkoalueita koskevaa seuranta- ja tutkimustietoa
 • sisältöä on mahdollista selata pelkillä vierailija-tunnuksilla, mutta useimpien toimintojen käyttäminen, kuten tiedostojen tallentaminen tai mallilaskelmien tekeminen, vaatii oman käyttäjätunnuksen

Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot 

 • satelliittikuvamosaiikit, maanpeite, luonnonriskialueet, pohjavesialueet, hydrografia, järvien syvyysaineisto, maankäyttö, suojellut alueet, vesienhoitoalueet, uimavesidirektiivin uimarannat, kasvillisuusvyöhykkeet jne.
 • karttakäyttöliittymä, jossa aineistoja voi leikata kunta-, maakunta- tai suorakaiderajauksilla. Osa aineistoista on käytettävissä myös WMS-rajapintapalveluina, ja aineistojen lataamisessa voi hyödyntää Atom-syötettä. Tiedostomuoto ESRI shapetiedosto.
Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail