Tapahtumien digiloikka -hanke

Matkailuun liittyy yhä enemmän kokonaisvaltainen elämyksellisyys. Satakunnan alueella panostetaan monipuolisesti matkailuun ja erityisesti Pori on tunnetusti lukuisten tapah-tumien kaupunki. Tapahtumien digiloikka -hankkeen tavoitteena on kehittää tapahtuma-tietoihin liittyvää digitaalisuutta.

Porin kaupunki rakentaa kevään 2017 aikana tapahtumatietokannan ja siihen tapahtuma-rajapinnan, joka on kaikkien Satakunnan tapahtumaorganisaatioiden käytettävissä. Han-ke aktivoi ja tukee Satakunnan tapahtumaorganisaatioita viemään tapahtumatietojaan Porin kaupungin rakentamaan tapahtumatietokantaan. Tämä auttaa tapahtumaorganisaatioiden markkinointia, vähentää työkuormaa viestinnästä, parantaa tapahtumien saata-vuutta ja yhteistyömahdollisuuksia.

Hankkeen toisessa vaiheessa pilotoidaan tapahtumatietokantaan liittyvän tapahtumarajapinnan hyödyntämistä. Pilottien loppukäyttäjinä voivat olla esimerkiksi tapahtumakävi-jät, kaupungit tai tapahtumaorganisaatiot. Pilotit voivat liittyä esimerkiksi virtuaalisuuteen, avoimeen tai semanttiseen dataan sekä pelillisyyteen. Piloteilla etsitään innovatiivi-sia ratkaisuja törmäyttää tapahtumaorganisaatioiden tarpeet ja visiot sekä digitaallisten palveluiden tarjoajien osaaminen. Tavoitteena on, että hankkeen tulokset konkretisoitu-vat Satakunnan alueen tapahtumakesässä 2018.

Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimii Tampereen teknillinen yliopisto, Pori. Hankkeen toiminnassa on mukana useita eri organisaatioita, esim. Porin kaupunki, Porin Asunto-messut 2018, IGDA Satakunta eli pelialaverkosto, ICT-yritykset sekä tapahtumaorganisaatiot. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan kilpailutetuilla piloteilla. Hankkeen tuloksista hyötyvät laajasti koko Satakunta. Hankkeen toimia ja tuloksia tullaan hyödyntämään myös hankkeen vetäjän tutkimustoiminnassa, kuten data-analytiikassa sekä sähköisten alustojen vauhdittamisen tutkimuksessa. Hankkeen tuloksia levitetään laajasti yhteistyö- ja hankeverkostoissa.

Hanke esiteltynä kuvana.

Tapahtumien digiloikka -hanke on TEM:n Aikorahoitusta, jota koordinoi Satakunnan osalta Satakuntaliitto.

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail