2.1 Töiden luokittelu aihepiireittäin

Erilaisten luokittelujen mahdollistamiseksi kilpailutöihiin liitettiin mm. sovellusaluetta, kohderyhmiä ja työn kaupallisuutta kuvaavia asiasanoja eli tageja. Osa niistä otettiin suoraan Apps4Finland-sivustolla töille määritellyistä tageista, osa lisättiin itse. Näitä kuvaavia sanoja poimittiin kilpailutöiden kuvauksista käsityönä ja yleistämällä esimerkiksi niin, että jos työ liittyi Helsinkiin, siihen liitettiin ”pääkaupunkiseutu”  -tagi vaikkei sitä olisi kuvauksessa eksplisiittisesti mainittukaan. ”Kaupallistaminen” –tagin saivat työt, jotka jo olivat kaupallistettuja tai joissa oli selkeä kaupallistamistavoite.

Enemmistö (61%) analysoiduista kilpailutöistä liittyi tavalla tai toisella paikkatietoon. Suosittu teema oli myös liikenne, erityisesti  joukkoliikenne, johon liittyi 15% töistä. Kaaviossa 2 on esitetty 15 yleisintä tagia ja niiden prosenttiosuuksia.

Kaavio 2: Niiden kilpailutöiden osuus (%) tarkastelluissa 114 kilpailutyössä, joihin on liitetty ao. tagi

sovellusalueet

Muita suhteellisen yleisesti esiintyviä tageja olivat mm. vapaa-aika, rakentaminen, luonto, avoin data, vaalirahoitus, datajournalismi, visualisointi, energia, peli, infra ja kansanedustajat, joista kukin esiintyi kolmessa kilpailutyössä eli 2.6%:ssa tarkastelluista töistä.

Luvun sisältöSeuraava kohta

 

Seuraa Facebooktwitter
Jaa Facebooktwitterlinkedinmail