KIEMI

EU EAKRVipuvoimaa EU:lta

Vähemmällä enemmän – Kohti kiinteistöjen energiaminimiä (KIEMI)

KIEMI-hankkeen tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta löytämällä kunkin kiinteistön käyttötarkoitukseen sopiva ”energiaminimi”. Hankkeessa keskitytään erityisesti vanhempaan kiinteistökantaan, joka on energiatehokkuudeltaan heikko, ja jossa on siten suuri energiansäästöpotentiaali. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan siirrettäviä, oppivia ja edullisia sovelluksia ja menetelmiä, joita hyödyntämällä mahdollistetaan energiansäästö vanhemmissa kiinteistöissä.

Hankkeen keskeiset tulokset muodostuvat sarjasta Proof-of-Concept -prototyyppejä ja -järjestelmiä, joiden avulla on mahdollista muodostaa erityyppisiin käyttötilanteisiin sopivia kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia avoimia ja modulaarisia ratkaisuja. Hankkeessa pilotoitavien prototyyppien avulla selvitetään sekä olemassa olevien, että hankkeessa kehitettävien anturiratkaisujen käyttökelpoisuus aidoissa käyttöympäristöissä, kun pyritään selvittämään kiinteistöjen energiaminimi. Hankkeen tulosten avulla saavutetaan kustannussäästöjä vähentämällä energian käyttöä asunnoissa ja rakennusten lämmityksessä, parannetaan asumisviihtyvyyttä ja työskentelyolosuhteita sekä pienennetään kiinteistöjen käytöstä syntyvää hiilijalanjälkeä.

Hankkeen tuloksia

Esitutkimukset

Kiinteistöjen energiatehokkuuden taustatekijät

Raportissa tarkastellaan KIEMI-hankkeen taustalla vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ja käsitteitä sekä esitellään kootusti hanketeemaan läheisesti liittyviä aiheita ja ilmiöitä.
Raportissa taustoitetaan kiinteistöjen energiankäyttöön ja –kulutukseen liittyviä tekijöitä ja osa-alueita. Raportissa tarkastellaan myös tekijöitä, jotka pitää huomioida kehitettäessä uusia teknologiaratkaisuja hankkeen keskiössä olevien vanhempien kiinteistöjen energiantehokkuuden parantamiseksi ja asumisviihtyvyyden lisäämiseksi.
Raportti on koostettu tutustumalla olemassa olevaan julkiseen tietoon, ja se pyrkii tarjoamaan läpileikkauksen kiinteistöjen energiatehokkuuden taustalla olevista keskeisistä tekijöistä.

Raportin ajantasainen versio on saatavilla tästä linkistä.

Asunnon käyttötottumusten mittauskysely

Asuntojen lämmitys- ja yhä useammin myös jäähdytyskustannukset muodostavat suurimman osan asuntojen energiankulutuksesta. KIEMI-hankkeen tavoitteena on löytää ja tunnistaa tapoja asuntojen energiankulutuksen minimointiin asumismukavuutta vähentämättä.

Hankkeessa toteutetulla ”käyttötottumus” -kyselyllä pyrittiin selvittämään nykyisiä käyttötottumuksia asuntojen lämmityksen ja viilennyksen suhteen. Käyttötottumusten selvittäminen on tärkeää pyrittäessä kehittämään ratkaisuja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kyselyn vastaukset on saatavilla tästä linkistä.

Julkaisut

Hankkeen tuloksina on syntynyt alla listatut julkaisut. Julkaisuihin liittyvät esityskalvosarjat on saatavilla julkaisun perässä olevasta esitys-linkistä.

  1. ”Survey of Applications for Apartment Energy Consumption Monitoring”; Saari, M., Sillberg, P., Grönman, J., Rantanen, P., Jaakkola, H. & Henno, J. INES 2019 Conference, 25-27 April 2019, Gödöllő, Hungary.  [esitys]
  2. ”A Study on an Evolution of a Data Collection System for Knowledge Representation”; Soini, J., Kuusisto, M., Rantanen, P., Saari, M. & Sillberg, P., EJC 2019 Conference, 3-7 June 2019, Lappeenranta, Finland.
  3. Reducing energy consumption with IoT prototyping”; Saari, M., Sillberg, P., Grönman, J., Kuusisto, M., Rantanen, P., Jaakkola, H. & Henno, J. Acta Polytechnica Hungarica,Volume 16, Issue Number 9, 2019.
  4. ”Software hardware combination for data gathering”; Saari, M., Rantanen, P. & Hyrynsalmi, S. IS 2020 Conference, 26-28 June 2020, Varna, Bulgaria. Accepted.
  5. ”Towards the utilization of cost-effective off-the-shelf devices for achieving energy savings in existing buildings”; Rantanen, P. & Saari, M. IS 2020 Conference, 26-28 June 2020, Varna, Bulgaria. Accepted.

Lisätietoja

Rahoittaja: Satakuntaliitto (Suomen rakennerahasto-ohjelma)
Kesto: 1.1.2019-31.12.2021
Toteuttaja: Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

Lisätietoja:
Jari Soini, Tampereen yliopisto (Porin yksikkö)
jari.soini@tuni.fi

        

Jaa Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter