KIEMI

Asunnon käyttötottumusten mittauskysely

Asuntojen lämmitys- ja yhä useammin myös jäähdytyskustannukset muodostavat suurimman osan asuntojen energiankulutuksesta. Tampereen Yliopiston KIEMI-projektin tavoitteena on löytää tapoja asuntojen energiankulutuksen minimointiin asumismukavuutta vähentämättä. Kyselyllä pyritään selvittämään nykyisiä käyttötottumuksia asuntojen lämmityksen ja viilennyksen suhteen. Käyttötottumusten selvittäminen on tärkeää pyrittäessä kehittämään ratkaisuja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Lisätietoa kyselystä saa osoitteesta Asunnon käyttötottumusten mittauskysely

 

Vähemmällä enemmän – Kohti kiinteistöjen energiaminimiä (KIEMI)

KIEMI-hankkeen tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta löytämällä kunkin kiinteistön käyttötarkoitukseen sopiva ”energiaminimi”. Hankkeessa keskitytään erityisesti vanhempaan kiinteistökantaan, joka on energiatehokkuudeltaan heikko, ja jossa on siten suuri energiansäästöpotentiaali. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan siirrettäviä, oppivia ja edullisia sovelluksia ja menetelmiä, joita hyödyntämällä mahdollistetaan energiansäästö vanhemmissa kiinteistöissä.

Hankkeen keskeiset tulokset muodostuvat sarjasta Proof-of-Concept -prototyyppejä ja -järjestelmiä, joiden avulla on mahdollista muodostaa erityyppisiin käyttötilanteisiin sopivia kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia avoimia ja modulaarisia ratkaisuja. Hankkeessa pilotoitavien prototyyppien avulla selvitetään sekä olemassa olevien, että hankkeessa kehitettävien anturiratkaisujen käyttökelpoisuus aidoissa käyttöympäristöissä, kun pyritään selvittämään kiinteistöjen energiaminimi. Hankkeen tulosten avulla saavutetaan kustannussäästöjä vähentämällä energian käyttöä asunnoissa ja rakennusten lämmityksessä, parannetaan asumisviihtyvyyttä ja työskentelyolosuhteita sekä pienennetään kiinteistöjen käytöstä syntyvää hiilijalanjälkeä.

Rahoittaja: Satakuntaliitto (Suomen rakennerahasto-ohjelma)
Kesto: 1.1.2019-31.12.2021
Toteuttaja: Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

Lisätietoja:
Jari Soini, Tampereen yliopisto (Porin yksikkö)
jari.soini@tuni.fi

     


   

Jaa Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Seuraa Facebooktwitter